Velforeninger og andre kan hvert år søke om tilskudd til opparbeiding og vedlikehold av lekeplasser i Modum. 

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr skal følges. 

Søknaden må inneholde en generell beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres, samt et enkelt kostnadsoverslag og plan for finansiering. 

Søknaden sendes per e-post til post@modum.kommune.no eller per brev til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund. Søknaden merkes med søknad om tilskudd lekeplass.

Søknadsfrist 21.april 2023.