Øya friluftsområde ligger i utløpet av Tyrifjorden, tett opp til Vikersund sentrum. Området er tilrettelagt for bruk av rullestol fra Vikersund sentrum til enden av Øya, som stikker ut i Bergsjø. I tillegg er det gode stier rundt Øya, og langs Bergsjø til Geithus og Åmot. På Øya kan du oppleve ulike vegetasjonstyper og et område rikt på fugler.

Her finner du kart og mer informasjon om Øya i Vikersund.