I henhold til domstollovens § 68 legges foreslåtte meddommere ut til alminnelig ettersyn.
Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 9. mai 2024.

Foreslåtte meddommere kvinner
Foreslåtte meddommere menn