Husbankens støtteordninger

Husbanken har to støtteordninger:

  • Bostøtte  
  • Startlån

Gå til Husbanken.no for mer informasjon og søknadsskjemaer.

Veileder i Modum kommune

Modum kommune har en egen veileder for Husbankens støtteordninger.

Se kontaktinfo til høyre på siden.