Har du stemmerett ved stortingsvalget?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • r, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Manntall og stemmerett

 

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført. 

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. 

Er du innført i manntallet?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Det er bare personer som ikke står i manntallet som skal søke om å bli innført: