Blomster.JPGVi ønsker et levende lokaldemokrati, og at innbyggerne blir både hørt og sett. Her får du noen tips på hvordan du kan nå frem med dine forslag eller synspunkter eller ideer.

Spørretimen

Det er etablert en ordning med spørretime for innbyggerne. Spørretimen settes som første sak på sakslista til kommunestyret. Vi oppfordrer våre innbyggere til å benytte seg av denne muligheten.

Her kan du se når det er kommunestyremøter. 

Spørsmål må sendes inn skriftlig minimum to virkedager før møtet. Send da spørsmålet/spørsmålene til politisk@modum.kommune.no
Oppgi din kontaktinformasjon når du sender inn. 
Taletiden begrenses til 5 minutter. 

De ordinære regler for bruk av kommunestyrets talerstol gjelder. Særlig gjelder dette personvern og saker/tema unntatt offentlighet. 
Hvis tvil, avklar dette med ordfører på forhånd. Se reglementet her.

Spørsmålene besvares vanligvis av ordføreren.
Innbyggeren kan få ordet en gang til for kort å kommentere svaret/stille tilleggsspørsmål. 
Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.

Innbyggerforslag

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles.
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. 

Ett verktøy du kan bruke er Min sak; en tjeneste opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klager og innspill kommunale tjenester

Har du forslag til endringer som kan gjøre at kommunen kan levere bedre tjenester, eller ideer som kan gjøre at Modum blir et end bedre sted å bo? Trykk her for å komme direkte til skjema.

Er det noe du er misfornøyd med og vil gjøre oss oppmerksom på? Da kan du bruke "Klager og innspill på kommunal tjeneste». Trykk her for å komme direkte til skjema.  Du kan være anonym, men da får du ikke svar. Skriver du inn navn, har du krav på å få svar. Du finner for øvrig skjemaet under «Skjemaer» på MIn side, øverst i menylinjen på hjemmesiden vår.

Du kan også ta direkte kontakt med ordfører på e-post «ordforer@modum.kommune.no» eller på telefon 913 58 414.

Her finner du også skjema for «Klage på enkeltvedtak. Trykk her for å komme rett til skjemaet.

Meld fra om feil (Citizen)

Du kan melde inn mangler eller feil som hull i vei, feil på gatebelysning, tagging og andre ting i ditt nærområde. 
Trykk her for å komme til meldeskjema

Vær oppmerksom på at det er Statens vegvesen som har ansvaret for våre fylkes og riksveier, og at denne tjenesten dermed ikke betjener utbedring av disse.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


 

Ta kontakt med politikerne våre

Trykk her for å komme til kontaktopplysninger til våre politikere

Skriv til oss

Postadresse:
Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: post@modum.kommune.no

Vær oppmerksom på at henvendelser blir journalført ihht Offentlightsloven, og vil kunne være offentlige via våre postlister.
Brev, eller deler av brev, vil kunne holdes unntatt offentlighet hvis spesielle hensyn skule tilsi dette.