SAPH er et unikt interkommunalt folkehelsesamarbeid der både ulike kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og fylkesadministrasjonen er deltagende. Samarbeidet består av kommunene Modum, Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker, samt Modum Bad og Buskerud fylkeskommune. 

Formålet med SAPH er å være sammen om å dele kompetanse, erfaring og utviklingsarbeid, fordi vi tror på at vi får til mer sammen enn vi vil gjøre i hver enkelt kommune eller virksomhet. I SAPH jobber vi med forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse, og hovedsatsningen de siste årene har vært tiltak som når barn og unge, både direkte, men også gjennom tiltak rettet mot dem som jobber tett på de yngste i samfunnet vårt. 

Eksempler på tiltak som SAPH er involvert i og/eller tilbyr i kommunene:

 • #psyktnormalt, et undervisningsprogram om psykisk helse for 8.-klasse
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Foreldreveiledningsprogrammet «Hold meg, slipp meg»
 • «Fra stress til trivsel», et dagskurs med fokus på reduksjon av stress og ivaretakelse av egen psykisk helse    
 • «Godt samliv», kurs for førstegangsforeldre
 • Ungdomsskoletiltaket «VIP Makkerskap»
 • Elevapplikasjon, digital kommunikasjonsplattform for ungdomsskoleelever
 • Utvikling av digitale fagøkter for barnehage, barneskole og SFO

  Se brosjyre her 

  Eksempler på prosjekter som har startet opp under SAPH er
  Rask psykisk helsehjelp (her kommer link)
  LIST-prosjektet i ungdomsskolen . Les mer her
  #psykt normalt (her kommer link)
  Elevtjenesten . Les mer her