SAPH er et samarbeid mellom Modum Bad, Buskerud fylkeskommune og kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker og Modum.
Krødsherad og Øvre Eiker ble med i samarbeidet fra høsten 2018.

Formålet med SAPH er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Målet er å utvikle tiltak og tjenester som fremmer og styrker psykisk helse til kommunenes og regionens innbyggere gjennom hele livsløpet. Hovedfokuset er på barn og unge.

Eksempler på prosjekter som har startet opp under SAPH er
Rask psykisk helsehjelp (her kommer link)
LIST-prosjektet i ungdomsskolen . Les mer her
#psykt normalt (her kommer link)
Elevtjenesten . Les mer her