I Modum kommune holdes valg SØNDAG 12. OG MANDAG 13. SEPTEMBER 2021

 

 

Nr:

 

Stemmekrets:

 

Stemmested:

Søndag

åpningstid:

Mandag

åpningstid:

 

 01

 

SYSLE

 

Sysle skole

 

15 - 20

 

  09 - 20

 02

VIKERSUND

Modum kulturhus

15 - 20

  09 - 20

 03

STALSBERG

Stalsberg skole

     15 - 20

  09 - 20

 04

ENGER

Enger skole                        

15 - 20

  09 - 20

 05    

BUSKERUD

Buskerud skole

15 - 20

  09 - 20

 

Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme i Modum på valgdagene. Ta med valgkort om du har, legitimasjon er påkrevd.

 

Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19 kan søke om å stemme der de oppholder seg på valgdagen. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 32789300. Søknadsfrist er mandag 13. septemer kl. 1200.

 

På grunn av covid-19 oppfordres alle som møter opp ved valglokalene til å ta nødvendige hensyn.