Legitimasjon

Valgkortet blir sendt ut digitalt til alle med digital postkasse. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon med bilde når du skal stemme, både på forhåndsstemmemottak og på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, bankkort med bilde og Postens identitetskort. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens bilde, navn og fødselsdato.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

 

Valgkort

Du får valgkortet ditt digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.
Les mer om digitalt valgkort på Valg.no

Hva gjør jeg ved feil på eller tap av valgkort?

  • Det står feil adresse på valgkortet (jeg har flyttet) 
    Din adresse i manntallet er den som er registrertper 30.06.2021. Flyttinger etter denne dato blir ikke oppdatert i manntallet. Du kan likevel stemme ved valget.
  • Jeg har byttet navn i forhold til det som står på valgkortet.
    Navneendring som er gjort etter 30. juni 2021 blir ikke oppdatert i valgmanntallet. Du kan likevel stemme under ditt gamle navn.