kjell2.JPG
Kjell Evju ble nylig hedret i overgangen fra jobben som snekker i vedlikeholdsavdelingen til å bli pensjonist.
Og kollegaene møtte mannsterke opp for å takke hedersmannen og veteranen for godt samarbeide.
Evje har arbeidet i  Modum kommune i ikke mindre enn 34 år og 3 måneder. Han var kun 33 år da han startet i jobben.
På avslutningen ble han hyggelige ord og gavesjekk til del.
På bildet er han sammen med vedlikeholdsleder i kommunale formålsbygg, Knut Olav Thorset.