Her kan dere se alle rammeavtaler avtaler som vi gjør i fellesskap i Vest Viken Innkjøpssamarbeid. Flere og flere blir fylt inn etter hvert som avtalene blir gjort.