Om våren og sommeren blir det gjerne tørt, og da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15.april til 15.september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden "Sikker hverdag"

Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor på "Skogbrannfareinndeks".