Modum kommune har utarbeidet en veileder med rutiner og informasjon for intern varsling.
Veilederen kan du lese her

Veileder og rutiner for varsling finnes også i Compilo

Dersom du ønsker varsle i hht. rutinen, gjøres dette i Compilo. Når du logger deg inn vil du få opp en startside hvor link til selve varslingsskjemaet ligger. Snarvei til veilederen ligger også tilgjengelig på forsiden under "Favoritter":

Varsling Compilo