FREDAG 26. FEBRUAR
I løpet av denne uken har omtrent 1200 sprøytestikk med vaksine blitt satt i Modum kommune. Omtrent 400 personer er fullvaksinert.
På grunn av denne lagersituasjonen vil vi denne og neste uke kun motta vaksine tilsvarende det antall vi mottok som dose 1 i uke 5 og 6. Alle har fått timeavtale for dose 2 ved første vaksinasjon, og SMS vil bli sendt ut til påminning. Alle får samme vaksine i første og andre dose.
 

Denne og neste uke (uke 8 og 9) blir i tillegg 100 helsepersonell vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Modum følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger mht. prioritering. Kriterier for prioritering og utvelgelse av helsepersonellvaksinering er utarbeidet av FHI i samarbeid med bl.a. helseforetak, legeforening, sykepleierforbundet og KS.

FHI planlegger for vaksineutsendelser i vinterferien og påsken (evt. også helligdager). Dette vil kommunen få mer informasjon om når det nærmer seg.

Pass opp for mulige svindelforsøk
Det har på landsbasis vært oppdaget enkelte svindelforsøk i forbindelse med informasjon om vaksinering.
Husk, det er Modum kommune som alltid er den som sender ut informasjon. Fremover nå skjer dette via sms.  Der skal kun tid og sted for fremmøte komme frem. Du skal ikke svare på sms. Lurer du på noe, kan du selv ringe Vaksinasjonstelefonen.
Hvis det er noen som ringer deg angående vaksine, må du aldri oppgi konto- eller personnummer. 
Vaksinen koster ikke noe, og det skal ikke forhåndsbetales noe. 


Her finner du oversikten over antall vaksinerte i Modum, Viken, og Norge

Spørsmål? Ring Vaksinetelefonen 404 01 209 (hverdager 09.00-11.30)


Vi har opprettet en egen Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209
Denne vil være åpen hverdager 09.00-11.30 

Linjen er opprettet spesielt for deg som har spørsmål rundt vaksineringen i kommunen, om vaksineavtalen du har fått, om timer må endres på grunn av sykdom osv.
Vi setter stor pris på om du leser informasjonen på denne siden først. Her finner du svar på det meste, også hvor langt nedover i årklassene vi har vaksinert.
Og husk, det er ikke mulig å forsere køen for å få tidligere vaksine.

Status vaksinasjon i Modum

Mandag 22. februar
I uken som kommer skal  205 doser settes. Av disse går 136 til hjemmeboende eldre som skal få sin andre vaksine. Disse fikk lapp med tid for vaksineavtale ved første vaksinering 4. februar, og blir i tillegg varslet med sms. 
Ingen nye hjemmeboende får sin første dose i uken som kommer.
Denne uken skal også cirka 100 helsearbeidere vaksineres med AstraZeneca vaksinen. Denne vaksinen skal gis til helsepersonell under 65 år.
Hvis du vil vite mer om hvorfor, kan du lese ved å trykke på denne linken. 

Onsdag 24. februar
Denne uken vil de som fikk første dose med vaksine den 4. februar få sin andre dose. Samme tid og sted som forrige gang.
Modum vil også få AstraZeneca vaksinen for første gang. Den kommer i en pakning på 100 doser, og skal etter FHI's anbefaling gis til helsepersonell.

Det har vært en del snakk om at AstraZeneca kan ha mindre god effekt. Studiene viser at AstraZeneca vaksinen har noe lavere beskyttelse mot mild sykdom, mens alle de tre vaksinene Norge har tilgang på har like høy beskyttelse mot alvorlig sykdom. Grunnen til at AstraZeneca ikke gis til eldre, er at det har vært for få eldre med i de studiene (som er gjort hittil) til at det kan konkluderes med hvor god beskyttelse vaksinen gir i denne aldersgruppen.

Generelt har vaksiner større effekt for yngre enn for eldre, siden immunforsvaret svekkes med alder. Derfor vil vaksinene med høyest dokumentert effekt gis til de eldste. Og siden AstraZeneca ikke er godt nok dokumentert på eldre over 65 år, er den ikke godkjent for de eldste. (https://www.fhi.no/nyheter/2021/fhi-astrazeneca-vaksinen-viser-god-effekt-mot-covid-19/)

Bivirkninger: At kroppen reagerer er et tegn på at vaksinen fungerer og at kroppen lager forsvarssystemer. Yngre mennesker har et sterkere immunforsvar, og vil derfor reagere kraftigere på vaksiner. Det er også noen som reagerer på adjuvans, et stoff i denne vaksinen som forsterker effekten på immunsystemet.

Onsdag 17 februar 
Denne uken vil cirka 110 personer født i 1936, 1937 og noen i 1938 kunne få sin vaksine. Det skjer torsdag 18. februar.
Innbydelsen ble sendt ut pr. brev på mandag og tirsdag. 
 
Torsdag 11.februar ble cirka 80 eldre moinger vaksinert med første dose, og de aller eldste fikk sin andre dose.
Det betyr at alle som er født før 1935 skal ha fått et tilbud om vaksine. Hvis det er noen som ikke har det, eller har takket nei og ombestemmer deg, ta kontakt med vaksinetelefonen på nr. 404 01 209 (hverdager 09.00-11.30)
Torsdag 18. februar vil opp mot 100 personer født i 1936, 1937 og noen i 1938 kunne få sin avksine.
Innkallingen kommer i begynnelsen av uka.
Vi ber også pårørende prate med og informere personer i disse årskullene om denne informasjonen. 

8. februar
Denne uken er det beregnet satt 126 vaksiner i Modum. 90 av disse blir satt til dem som får sin første dose. Etter planen skal cirka 75 av disse bli satt til hjemmeboende.
Vi kaller nå inn dem som er i siste halvdel av 80-årene. De første hjemmeboende som fikk vaksine, får denne uken sin andre.

5 februar
168 hjemmeboende eldre  ble vaksinert på Søndre Modum ungdomsskole i går. Den yngste var 85 år. Totalt har cirka 200 hjemmeboende eldre nå fått sin første vaksine. Det gjenstår fortsatt en del fra 85 og oppover, og disse vil få beskjed når det er deres tur.
Totalt er det satt 520 doser med vaksine i Modum.
79 beboere på Modumheimen har fått dose 2, og regnes da som ferdigvaksinerte.

På VBD er det 11 stykker som har fått to doser. Resten av beboerne der skal ha fått vaksinen en gang.
82 forskjellige helsepersonell har fått sin første vaksine. Det er ansatte på Modumheimen, i hjemmetjenesten, samt ansatte på legekontorer.

I uken som kommer ser det ut til at det vil bli satt 126 doser. 74 av disse er hjemmeboende eldre som skal få sin første vaksine, mens de første 11 nå skal få sin vaksine nummer to


26. januar. 
Vaksineringen av hjemmeboende denne uken vil skje på Søndre Modum ungdomsskole. Den yngste av dem som skal vaksineres denne uken er 91 år. Svært mange av dem som er eldre enn dette har blitt vaksinert, eller de blir det denne uken.

22. januar
Det er nå satt 129 vaksiner i Modum kommune.
Hver av de to neste ukene er det varslet at vi får 138 vaksinedoser. I de foregående ukene har vi fått 58, 48 og 36 (denne uken), så mengdene øker.
Vaksinene neste uke vi bli brukt til 2. gangs dose på Modumheimen, samt til VBD,  Frydenberg, hjemmeboende eldre, Hjemmetjeneste og fastleger

21. januar.
DSC_0255.JPGDenne uken er det satt 36 vaksiner i Modum. 12 av disse er gitt til mange av de hjemmeboende eldre, og da fortrinnsvis over 95 år. Vaksinene ble satt på testsenteret på Gustadmoen.
Den første av de hjemmeboende som fikk vaksine var Kjetil Omdal (bildet), som fikk vaksinen på 100-årsdagen sin. Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt møtte opp med blomster, og sang sammen med vaksinepersonalet bursdagssang.
De andre vaksinene denne uken har gått til VBD (14 doser), samt noe vaksiner til helsepersonell fordelt på Fjorbyen legesenter og Modumheimen.

Neste uke planlegges det at 55 beboere på Modumheimen skal få sin andre vaksine. En fortsetter med helsearbeidere, samt våre eldste hjemmeboende.
De som skal vaksineres vil få beskjed om dette. 


15. januar
Alle boboere som ønsker vaksinasjon på Modumheimen har fått den første av to vaksiner
11 beboere på Vikersund- bo- og dagsenter har fått den første av to vaksiner
9 helsearbeidere har fått den første av to vaksiner. Det er tre ansatte på Modumheimen og seks ansatte på Åmot helsesenter.

14. januar
Tvaksine helsepersonell bredde.jpgorsdag 14. januar ble første helsepersonell i Modum vaksinert. Naturlig nok var det sykehjemslege Eivind Kummen Frøhaug på Modumheimen som fikk den vaksinen. 

Ytterligere to helsepersonell på Modumheimen, samt seks ansatte på Åmot legesenter får sin vaksine i dag. Det utgjør 20 prosent av total vaksinekapasitet, noe som også myndighetene anbefaler.
I løpet av samme dag fikk resten av beboerne på Modumheimen vaksine, slik at alle som har ønsket det nå er gjennom første runde av to. 

Torsdag 14. januar ble også første vaksine satt på Vikersund bo og dagsenter. Her blir de eldste prioritert først, slik også instruksene fra myndighetene tilsier. I løpet av dagen blir 11 av beboerne her vaksinert.

 

 

vaksine første modum.jpg6. januar
Den første vaksinen i Modum ble satt klokken 11.24 onsdag 6. januar.
Det skjedde på Modumheimen, der beboer Villy Aasmundrud (73) fikk sprøytestikket av sykepleier Ulrike Schumpf, assistert av sykepleier Kristi Hovde Brunes.

50 vaksiner var satt i løpet av torsdag 7 januar.

Når kan du forvente å få vaksine?

Vaksineringssenario.webpHer er Folkehelseinstituttets scenario for når innbyggerene i Norge skal få sin vaksine. 
Det blir vektlagt at dette er et optimistisk estimat, og at ting kan endre seg den ene eller andre retningen.
Dette er avhengig av antall vaksiner inn til landet, når nye vaksiner blir godkjent, samt nasjonal fordelingspolitikk.

vaksinetid .jpg

Prioriteringsliste for vaksinasjon

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 
Vaksineringssenario.webp

 

 

Tid og sted for vaksinasjon

vaksinebilde 2021.webpvaksine m hånd.webpAlle innbyggere vil få beskjed hvor og når de skal møte for å få sin vaksine. Beskjeden vil komme fra Modum kommune.
Ikke ring fastlege for dette. 
Beboere på institusjoner og bo-og dagsentra vil i stor grad bli vaksinert på disse stedene.

Hoppsenteret vil brukes hvis mange skal vaksineres samtidig (hvis vi får utdelt mange vaksiner).
Hvis vi kun får et fåtall vaksiner kan vi bruke mindre lokaler. 
Du får beskjed fra Modum kommune om når og hvor du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Vaksinen er gratis, og det vil aldri være krav om (forhånds)betaling eller være mulighet til å betale for å få vaksinen tidligere.
Det er heller ikke anledning til å selge sin egen vaksineplass i køen eller kjøpe noen andres.
Det skal aldri være behov for å oppgi konto- eller personnummer, passord eller pinkode hvis det er noen som ringer deg angående vaksine.

Kontakt med innbyggere over 70 år

telefonrunde2.jpgVi har ved å ringe nådd fram til nesten alle over 70 (født i 1950 og tidligere).
De i denne aldersgruppen vi ikke har kommet i kontakt med, kan gi beskjed om de ønsker vaksinasjon eller ikke til kommunens vaksinasjonstelefon, tlf 404 01 209 (hverdager 09.00-11.30) ​. 

Dette gjelder ikke beboere på institusjoner.  De har blitt spurt direkte.
Det er fint hvis vi hjelper hverandre, slik at pårørende, naboer eller bekjente bidrar til informasjon overfor våre eldste.

Alle under 70 år (født i 1951 og senere) må følge med på kommunens hjemmeside for løpende informasjon. 

Vi jobber for å få til en elektronisk løsning der en kan registrere seg for vaksinering via våre hjemmesider. 
​Denne løsningen vil være på plass når aldersgruppene under 70 år skal vaksineres, og vi vil da gå bredt ut for å informere om dette
.

Hva er underliggende sykdommer - og hvordan skal du forholde deg?

lege.jpgFastlegene skal kartlegge hvem som er i en medisinsk risikogruppe og gi kommunen beskjed om dette.
Hvis du er i en slik gruppe, trenger du ikke å ta kontakt med fastlegen. Du vil få beskjed om tid og sted for vaksinasjon av kommunen..
Her Folkehelseinstituttes definisjoner av underliggende sykdommer: Utdyping av risikogrupper 

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Hvorfor ta vaksine og hvordan den virker

Vaksine Modumheimen.jpgVaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Koronavaksinen virker forebyggende og det er viktig at flest mulig tar vaksinen for at det skal bli tilstrekkelig immunitet til å slå ned koronaviruset.

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis.

Hensikten med å vaksinere, er å:

•             Redusere risiko for død

•             Redusere risiko for alvorlig sykdom

•             Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

•             Beskytte sysselsetning

•             Gjenåpne samfunnet


Frivillig vaksine

Vaksinering er frivillig. Samtidig er det et ønske om å oppnå flokkimmunitet, og for å få det må mange velge å ta vaksinen. Det er et mål at færrest mulig velger å avstå fra vaksinering på grunn av uriktig informasjon, det jobbes derfor mye med å nå ut med informasjon til alle.

Pfizer og Moderna vaksinen

Pfizer/BioNTech og Moderna er mRNA-vaksiner. Denne virker på følgende måte; den inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene/utseende på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått. I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.
Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.
Vaksinene inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling. 

Mer informasjon om mRNA-vaksinene:

AstraZeneca vaksinen

Vaksinen bruker et ufarlig virus (forkjølelsesvirus) som hjelper til med å transportere oppskriften på de typiske piggene på koronaviruset inn i kroppen. Det gjør at kroppen lager kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.Transportviruset kan ikke formere seg i kroppen og blir raskt brutt ned. Vaksinen kan ikke gi koronasykdom eller annen infeksjonssykdom. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

Mer informasjon om AstraZeneca vaksinen:

Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Test før vaksinasjon

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligere har gjennomgått koronainfeksjon. Du anbefales uansett vaksine dersom du tilhører de anbefalte gruppene. Se tekst om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Utviklingen av koronavaksiner har gått i rekordfart og fått folk til å stille spørsmål ved om de er trygge. Ja, sier ekspertene, og viser til langvarig forskning og en helt spesiell kraftsamling av fagfolk og ressurser. Lurer du på hvordan vaksinene kunne blir klare så fort? Les forklaringen her

Kjente bivirkninger

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:

  • Smerter på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Dersom du får kraftige, uvanlige og/eller langvarige symptomer etter vaksinasjon kontakt lege (fastlege dagtid, legevakt kveld eller helg). Privatpersoner kan også selv melde inn sin mistanke om bivirkninger via elektronisk meldeskjema, uten å gå via helsepersonell. Denne tjenesten er ment for å melde ifra om bivirkninger som er uvanlige eller som oppleves som svært alvorlige. Det er mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel slektninger. Meldeordningen for pasienter er nettbasert og meldingene anonymiseres. Privatpersoner kan melde inn bivirkninger her: Bivirkningsmelding for pasienter

Det kan se ut som AstraZeneca gir noe mere bivirkninger. Litt usikkert om det kun er knyttet til vaksinen eller fordi det er unge som vaksineres. At kroppen reagerer er et tegn på at vaksinen fungerer og at kroppen lager forsvarssystemer. Yngre mennesker har et sterkere immunforsvar, og vil derfor reagere kraftigere på vaksiner. Det er også noen som reagerer på adjuvans, et stoff i denne vaksinen som forsterker effekten på immunsystemet.

Husk dette når du skal vaksineres

kortermet.pngHvis du har feber eller har luftveisinfeksjon skal du Ikke møte opp for vaksine . Hvis du sitter i karantene på grunn av  koronasmitte skal du heller ikke komme for vaksinering.

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, kan du vaksineres som normalt. Det er liten risiko for betydningsfulle blødninger når vaksinen settes i armen. Når du får tilbud om vaksine, si ifra til vaksinasjonsstedet at du bruker denne typen medisiner. Da er de forberedt på å hjelpe deg dersom det blir tegn til blødning på stikkstedet.
 

Fyll ut et egenerklæringsskjema i forkant, som du tar med deg når du skal vaksineres. 
Egenerklæringsskjemaet finner du her.  Egenerklæringskjema kan også fås på servicetorget på rådhuset.

Ta med legitimasjon

Ha på munnbind når du kommer

Ha på deg klær som gjør det enkelt å få vaksinesprøyten i overarmen. For eksempel trøye eller t-skjorte med en jakke/strikkejakke over som er lett å ta av.

Unngå bruk av piggsko inne

Har kommunen riktig kontaktinformasjon om deg?

For å kontakte deg, må kommunen ha oppdatert kontaktinformasjon. Folkeregisteret har kontaktinformasjon over innbyggere i Norge, men er avhengig av at du oppdaterer denne informasjonen slik at den er riktig.
Sjekk om informasjonen som ligger om deg i folkehelseregisteret er riktig via denne lenken: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
NB: du trenger BankID eller en annen form for digital signatur for å logge deg inn. Få hjelp til dette hvis du har behov for det.

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

tenker.pngMental helse
Telefon: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefon: 116 123.

Chat: På Mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon 22 40 00 40. Teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med. Du trenger ikke å være kristen for å ringe hit, alle kan ringe uansett tema.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

 

Faktisk.no

Har du lest noe om korona eller vaksiner som du lurer på om er sant? Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk.no kan avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Klikk her for å se på faktasjekk om noen koronanyheter.
Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, tv2, amedia og PolarisMedia.