I neste uke ( uke 19) får vi langt opp mot 500 nye doser, fordelt på  ca 290 doserComirnaty - Pzizer, samt 200 doser Moderna.Vi vaksinerer da i gruppene som er meldt inn med underliggende sykdommer.
Når du regner deg fremover til når det er din tur, husk at vaksinene vi får også skal gå til dem som skal ha vaksine nummer to.
Vi ber alle som har registrert seg vente på tur, Du får SMS når det er din tur i vaksinekøen. 
Og vi ber dem som ikke har registrert seg om å gjøre nettopp det, registrere seg via link på forside hjemmeside/lenger ned på denne siden.

Fra 3. mai 2021 anbefaler Folkehelseinstituttet å utvide intervallet mellom dosene til 12 uker for per Vi soner under 65 år uten underliggende sykdom, dvs prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer.
_________

Instruksjonsfilm for Modums innbyggere (32 seksunder) 
Fra registrering til ferdigvaksinert 

**********************************************************
Alle over 18 år I Modum  som ikke har fått vaksine eller tilbud om det må registrere seg via link under.
Dette gjelder uansett om du ønsker å få vaksine eller ei. 

Trykk her for å registrere deg
Les mer ved å trykke på overskrifter i lyseblå rammer under
**********************************************************
Vaksinering i sommer
Vi har fått beskjed fra Folkehelseinstituttet at vaksinering vil foregå med uforminsket kraft også i sommerferien. Det er også varslet at antall doser vil øke betraktelig i sommermånedene.
Vi ber dere ta hensyn til dette ved planlegging av sommerferie.

Her finner du oversikten over antall vaksinerte i Modum, Viken, og Norge

Vaksinetelefonen 404 01 209

Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209
Denne er åpen hverdager 09.00-12.00, onsdag og torsdag 09.00 - 15.00

Linjen er opprettet spesielt for deg som har spørsmål rundt vaksineringen i kommunen, om vaksineavtalen du har fått, om timer må avbestilles eller endres på grunn av sykdom osv.

Vi setter stor pris på om du leser informasjonen på denne siden først. Her finner du svar på det meste, også hvor langt nedover i årklassene vi har vaksinert.
Og husk, det er ikke mulig å forsere køen for å få tidligere vaksine.

Registrering via link - forklaring kortversjon

Du kan nå registere deg for vaksinering.
Trykk her for å komme til link


Dette gjelder alle over 18 år som ikke har fått vaksine eller tilbud om det.
Vi ber deg registere deg, uansett om du ønsker vaksine eller ikke. Du benytter BankID for registrering.  Når du har registrert deg, får du en sms som forsikrer deg at du er registrert. 

Hvis du trenger hjelp til registrering, ber vi deg å spørre pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. 
Vær oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
Du kan også ringe vaksinetelefonen på tlf 404 01 209, hverdager kl. 09.00-12.00. (PS  Det er stort trykk på telefonen. Flere ønsker hjelp til registrering. Vi tar kontakt med ubesvarte nummer så raskt vi klarer.)

De som er meldt som risikopasienter fra fastelegene, skal også melde seg på via link
De som derimot har fått første dose, skal ikke registrere seg. De er i systemet. Det gjelder også de som har fått AstraCeneca 

Når det er din tur for vaksinering, får du en sms. Via en link i denne kan du selv sette deg opp på et tidspunkt for vaksinering.  Du setter samtidig opp tidspunkt for vaksine nummer to.
Les mer om digital registrering lenger ned på denne siden.

Registrering via link- utfyllende informasjon

Modum kommune oppfordrer alle personer mellom 18 og 70 år om å registrere seg i vaksinekø, med mindre du allerede har fått vaksinen i Modum eller time til vaksinering her.
Også personer som ikke ønsker vaksine bør registrere seg, så vi vet at de har tatt et aktivt valg om vaksinen. Vi vil jobbe med å nå alle, så hvis du ikke har registrert deg vil vi prøve å kontakte deg.
Hvis du har registrert at du ikke ønsker vaksinen men ombestemmer deg, kan du registrere deg på nytt.

Personer i vaksinekø får SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon. Vi minner om at vaksineringen følger myndighetenes anbefalte prioritering, og det kan en stund fra registrering til du får SMS om når du får vaksine.

Hvem skal melde seg til vaksinering?

 • Alle over 18 år som ikke allerede har fått vaksinen eller time til vaksinering. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år.
 • Alle som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt om at vi har nådd alle.
 • Alle som bor og oppholder seg i Modum kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter over 18 år bør melde seg til vaksinering i den kommunen de bor og oppholder seg i.
 • Helsepersonell som bor i Modum og som blir/har blitt vaksinert på sin arbeidsplass utenfor kommunen må også registrere seg i vaksinasjonskø, slik at kommunen får et helhetlig og korrekt bilde av hvor mange av våre innbyggere som har fått vaksine. 
 • Personer som allerede er vaksinert i regi av kommunen, på sykehjem eller via hjemmetjenesten trenger ikke registrere seg.

Slik melder du deg for vaksinering

Bruk lenken under til registrering. Denne lenken benyttes for å melde enten man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.
Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.
Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Modum kommune - klikk her for registrering i vaksinekø

Hva skjer etter registrering og når blir det min tur?

Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.
Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til det oppgitte telefonnummeret. I SMSen får du en lenke til bestilling av timer for vaksinering både for første og andre dose. Det er omtrent 6 uker mellom dosene.
SMS om bestilling av time kan skje på kort varsel. Vaksinene har kort holdbarhet etter at de ble sendt fra de sentrale lagrene, og kommunen kan få vaksiner på kort varsel. Det er viktig at du møter opp til tildelt time. Evt. avbestilling av time må skje senest dagen i forveien. 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur til å få vaksine. Hvor raskt vaksineringen går er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir innkalt til vaksinering. Du kan også oppleve at andre i din aldersgruppe får tildelt time før deg, selv om de er yngre enn deg. Det kan ha noe med underliggende årsaker å gjøre og det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert vil du på et tidspunkt motta SMS med lenke til timebestilling. 

Generelt for hele landet er det usikkert hvor raskt ulike befolkningsgrupper tilbys vaksine. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Hva skjer når du har fått time?

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Det vaksineres mange på kort tid og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse med f.eks en jakke over som er lett å ta av. Vaksinen settes i armen.

Trenger du hjelp til registreringen?

Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og du trenger ikke å bruke din BankID. Du må være oppmerksom på hvilket telefonnummer dere oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS, bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres og det er klart for å bestille time til vaksine.
I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.
Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens vaksinasjonstelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Vaksinetelefonen har åpent fra 09:00 til 12:00 alle hverdager. Telefonnummer er: 404 01 209.

Information in English: Registration for the corona vaccine

Modum municipality invites all residents aged 18 and above to register for a corona vaccine.

Those having a BankID can register themselves on the internett via Modum municipality booking system: 

Booking system consitutes of two steps: 

 1. First, you have to register yourself in a digital vaccination queue. Use the link above. You will need a BankID or another form of identification.
  You will get a notification via sms that you have been registered in a queue.
   
 2. You will recieve a second message to book for an appointment when your turn in the queue comes. The wait time in the queue will vary.
   Your invitation-sms will contain a link. With this you can go further to make an appointment for your vaccination at your own convinience.
  It is important that you meet up for your appointment, in order to avoid waste of vaccines.

If you do not have a BankID, you can still register yourself by calling the corona line at 404 01 209. 

The municipality kindly requests relatives to help with booking for appointments and also transport to the vaccinationplace to those who are unable to afford or do that by themselves.
This will facilitate the implementation of the vaccination progamme. 

Please note that the time for receiving the vaccine depends on the total number of vaccines which the municipality receives.
However, we receive a number of new vaccines every week, and then send out invitations to a corresponding number of beneficiaries/ residents. 

You will find more information about the coronavirus immunisation programme in Norway here 

Når kan du forvente å få vaksine?

Vaksineringssenario.webpHer er Folkehelseinstituttets scenario for når innbyggerene i Norge skal få sin vaksine. 
Det blir vektlagt at dette er et estimat, og at ting kan endre seg den ene eller andre retningen.
Tempo på vaksinasjonen er avhengig av antall vaksiner inn til landet, når nye vaksiner blir godkjent, samt nasjonal fordelingspolitikk.

scenario0304.jpg
https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/

Prioriteringsliste for vaksinasjon

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 
Vaksineringssenario.webp

Spørsmål og svar om vaksine og vaksinering

Vi får mange spørsmål om vaksine og vaksinering. Her er noen av de mest stilte spørsmålene - med svar fra oss:

Skal jeg møte til vaksinering hvis jeg er i isolasjon elller karantene? 
Innbygger som er i isolasjon på grunn av påsvist smitte og deres nærkontakter som er i karantene, skal ikke vaksineres i den perioden de er underlagt slike restriksjoner. Vi ber om at dem som kommer i denne posisjonen ringer vår vaksinetelefon for å avbestille time, samt bli satt opp på en ny avtale.

Skal personer som har hatt korona vaksineres? 
- Det er liten risiko for at personer som har vært koronasyke blir syke på nytt de første 12 månedene. Det er derfor bare nødvendig med 1 vaksinedose for å få like god, eller bedre, beskyttelse som 2 vaksinedoser hos de som ikke har hatt korona. Det har ikke noe å si om du har hatt symptomer eller ikke, det er nok med et positivt testresultat, antigentest eller antistofftest. Det er ikke nødvendig med testing før vaksinasjon. Vaksinedosen settes tidligst 3 måneder etter koronasykdom. Det er ditt ansvar å si ifra om at du har hatt korona, og at du bare får 1 vaksinedose. Hvis du er i tvil om du har hatt korona, kan du få to vaksinedoser.

Hva med AstraZeneca-vaksinen? 
23.4.21: Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med Moderna eller BioNTech/Pfizer (mRNA vaksiner). Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken vaksine du får tilbud om. Beskyttelsen etter første dose AstraZeneca er god og varer i minst 12 uker. Flere andre land, deriblant Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige, har også vurdert det samme og har landet på å anbefale mRNA-vaksine som dose 2.
 

Kan jeg velge vaksinetype? 
Det er ikke mulig å velge vaksine. Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig. Modum kommune gir de vaksinene som er godkjent og anbefalt av FHI. Kommunen skal organisere vaksinering av mange tusen mennesker, og dersom du takker nei til vaksinen du blir tilbudt vil du ikke få noe nytt tilbud før alle som har takket ja i første omgang er vaksinert.

Hvorfor vaksinerer dere ikke flere? 
Kommunen setter vaksinene så fort de kommer til kommunen. Vi setter alle vaksiner vi får. Ingen vaksiner blir holdt av til noen eller lagret på et lager. Hvis du ønsker vaksinering anbefaler vi at du tar imot tilbudet når du får det, med mindre det er veldig gode grunner til å utsette. Kommunen har ingen oversikt over hvor mange vaksiner som kommer i ukene fremover, vi får bare beskjed om antall vaksiner cirka en uke av gangen.

Hva med digital påmelding? 
For alle som ikke allerede er vaksinert eller har fått tilbud om vaksine, ønsker vi at du registrerer deg via registreringslinken . Når du gjør det, vil du automatisk bli satt opp i en digital kø, og du vil få beskjed fra Modum kommune om når og hvor du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Hvis du ikke ønsker å bli vaksinert, registrerer du det via samme registreringslink. Da vil vi ikke kontakte deg med spørsmål om vaksine. (NB - man kan registrere seg på nytt hvis man ombestemmer seg) All vaksinering journalføres og kobles opp mot et nasjonalt system, sånn at du kan logge deg inn og se hvilken vaksine du har fått på Helsenorge.no

Skal jeg gi beskjed hvis jeg er i en risikogruppe? 
FHI har beskrevet hvilke diagnoser som er knyttet til høy eller moderat risiko for alvorlig forløp ved eventuell koronasykdom. Modum har avtalt med fastleger i kommunen og kommunene rundt at de sender inn lister over hvilke personer i kommunen dette gjelder. Når du registrere deg via registreringslinken, vil det bli registrert hvilken risikogruppe du faller inn under. Ingen trenger å ringe selv for å opplyse om hvilken risikogruppe de tilhører, dette melder fastlegen om.

Er de som er fullvaksinerte smittespredere?
Det er foreløpig usikker hvor godt vaksinene beskytter mot smittespredning. Det arbeides med hvordan vaksinerte skal forholde seg til regler for testing, karantene og isolering. Foreløpig vil vaksinerte måtte forholde seg til samme anbefalinger og regler som uvaksinerte.

Hva med gravide og ammende? 
Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Tilgjengelige data viser ikke at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret, likevel anbefaler man det ikke på grunn av for lite kunnskap. Vaksinering av gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom, kan vurderes av lege.
Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

 

 

Tid og sted for vaksinasjon

vaksinebilde 2021.webpvaksine m hånd.webpAlle innbyggere som har registrert seg eller har fått tilbud om vaksine, vil få beskjed hvor og når de skal møte for å få sin vaksine. Beskjeden vil komme fra Modum kommune.
Ikke ring fastlege for dette. 
Beboere på institusjoner vil i stor grad bli vaksinert på disse stedene.

Hoppsenteret vil brukes hvis mange skal vaksineres samtidig (hvis vi får utdelt mange vaksiner).
Når vi får et færre antall vaksiner, benytter vi Søndre Modum ungdomsskole.
Hvis du har registert deg via registreringslinken  (bruk Google chrome) vil du få beskjed på SMS fra Helseboka om når og hvor du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Vaksinen er gratis, og det vil aldri være krav om (forhånds)betaling eller være mulighet til å betale for å få vaksinen tidligere.
Det er heller ikke anledning til å selge sin egen vaksineplass i køen eller kjøpe noen andres.
Det skal aldri være behov for å oppgi kontonummer, passord eller pinkode hvis det er noen som ringer deg angående vaksine.

Prioteringer helsepersonell

Kriterier for prioritering og utvelgelse av helsepersonellvaksinering er utarbeidet av FHI i samarbeid med blant annet helseforetak, legeforening, sykepleierforbundet og KS.
Her er det de som jobber på 24/7 arbeidsplasser som blir prioritert først. De har pasientnært arbeid og kan ikke la være å stelle/være i kontakt selv om brukeren er i dårlig form.
Brannvesen m.fl. blir også prioritert her.
Deretter blir autorisert helsepersonell (apotek, behandlere, terapeuter etc.) som kan klassifiseres som «kritisk helsepersonell med spesial kompetanse» prioritert.

Har vi riktig kontaktinformasjon om deg?

For å kontakte deg, må kommunen ha oppdatert kontaktinformasjon. Folkeregisteret har kontaktinformasjon over innbyggere i Norge, men er avhengig av at du oppdaterer denne informasjonen slik at den er riktig.
Sjekk om informasjonen som ligger om deg i folkehelseregisteret er riktig via denne lenken: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
NB: du trenger BankID eller en annen form for digital signatur for å logge deg inn. Få hjelp til dette hvis du har behov for det.

AstraZeneca: Vaksinen satt på pause m/info til dem som har fått første vaksine

23.4.21:
Folkehelseinstituttet og regjeringen anbefaler at Norge ikke skal bruke AstraZeneca-vaksinen i det norske koronavaksinasjonsprogrammet.
Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med Moderna eller BioNTech/Pfizer (disse er mRNA vaksiner). Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken vaksine du får tilbud om. All vaksinasjon er frivillig, men selv om det er valgfritt å ta vaksine, er det ikke mulig å velge hvilken mRNA-vaksine man vil ha.
Beskyttelsen etter første dose AstraZeneca er god og varer i minst 12 uker.
 
Bakgrunnen for anbefalingen om å ikke bruke AstraZeneca-vaksinen
Det er nå betydelig mer kunnskap om sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne og alvorlige hendelsene med lave blodplater, blodpropper og blødninger, enn da Norge valgte å sette videre bruk av AstraZeneca-vaksinen på pause i mars. I Norge er det rapportert om seks slike tilfeller hvorav fire er døde. AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot korona sykdom. De alvorlige bivirkningene som man har sett i forbindelse med vaksinen er sjeldne. Likevel er de observerte bivirkningene alvorlige, og har rammet unge og friske mennesker. Norge har kommet langt i å vaksinere de eldste og vi har derved redusert risiko for død hos dem med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp med covid-19. Siden det er få som dør av korona i Norge ser det ut til at risiko for død, særlig for yngre personer, vil være større ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risiko for å dø av sykdommen, slik situasjonen i Norge er nå. (Teksten er hentet fra informasjon fra FHI)

Flere andre land, deriblant Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige, har også vurdert det samme og har landet på å anbefale mRNA-vaksine som dose 2.

Husk dette når du skal vaksineres

kortermet.pngHvis du har feber eller har luftveisinfeksjon (fokjølet, snufsete, sår hals eller lignende) skal du Ikke møte opp for vaksine.

Hvis du sitter i karantene fordi du er nærkontakt, er i ventekarantene eller har fått korona skal du heller ikke komme for vaksinering.

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, kan du vaksineres som normalt. Det er liten risiko for betydningsfulle blødninger når vaksinen settes i armen. Når du får tilbud om vaksine, si ifra til vaksinasjonsstedet at du bruker denne typen medisiner. Da er de forberedt på å hjelpe deg dersom det blir tegn til blødning på stikkstedet.

Ta med legitimasjon

Ha på munnbind når du kommer

Ha på deg klær som gjør det enkelt å få vaksinesprøyten i overarmen. For eksempel trøye eller t-skjorte med en jakke/strikkejakke over som er lett å ta av.

Ankomst og parkering vaksinasjonssteder

Det står personell klare til å ta deg imot i gule vester. Henvend deg til disse og følg anvisning fra disse ved ankomst og under hele vaksineringen. De er der for deg!  

Dersom du blir kjørt eller kjører noen kan du slippe av den som skal vaksineres ved døra, følg anvisninger på vaksinasjonsstedet for inn og utkjøring. Det står personer klare for å hjelpe den som skal vaksineres inn og ut av bil om det trengs. Informere parkeringsvaktene om at du slipper av eller henter.  

Dersom du skal vente med bil er det fint om du på Søndre Modum ungdomsskole kjører opp til Modumhallen og venter der, eller ved vaksinering i hoppsentret kjører ned og venter på den nederste parkeringen. Dette fordi vi trenger de nærmeste parkeringsplassene til dem som ikke kan gå så langt.  

Dersom du skal parkere i nærheten av inngangen er det fint om du forteller ved ankomst om du må ha handicapplass, kan gå litt eller ikke har noen problemer med å gå. På Søndre Modum ungdomsskole kan du kjøre og parkere på Modumhallen, ved Buskerud videregående (Rosthaug), ved Åmot kirke eller ved fotballbanene dersom du ikke har problemer med å . 
I hoppsentret kan du parkere på den store plassen før anlegget, eller på stor parkeringsplass mellom hoppsenter og Heggen kirke.  

På Søndre Modum ungdomsskole står inngangen skiltet. Hvis man blir kjørt til døra kan man hentes samme sted.
I hopphallen benyttes hovedinngang til hallen, hvor både levering og henting foregår. 
 

Kontakt med innbyggere over 70 år

telefonrunde2.jpgVi har ved å ringe nådd fram til nesten alle over 70 (født i 1950 og tidligere).

Modum kommune har nå en elektronisk løsning der en kan registrere seg for vaksinering via våre hjemmesider. 
​Denne løsningen er primært for aldersgruppene under 70 år, men innbyggere som over 70 år som ikke er kontaktet bør registrere seg her.Dette gjelder ikke beboere på institusjoner.  De har blitt spurt direkte.
Det er fint hvis vi hjelper hverandre, slik at pårørende, naboer eller bekjente bidrar til informasjon overfor våre eldste.

 

Hva er underliggende sykdommer - og hvordan skal du forholde deg?

lege.jpgFastlegene skal kartlegge hvem som er i en medisinsk risikogruppe og gi kommunen beskjed om dette.
Hvis du er i en slik gruppe, trenger du ikke å ta kontakt med fastlegen. Når du registrerer deg via registreringslinken vil du bli plassert i riktig risikogruppe. Uansett om du har underliggende sykdom eller ikke - alle må registrere seg via samme registreringslink.


Her Folkehelseinstituttes definisjoner av underliggende sykdommer: Utdyping av risikogrupper

De som er i høyrisikogruppen har bl.a disse underliggende tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Hvorfor ta vaksine og hvordan den virker

Vaksine Modumheimen.jpgVaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Koronavaksinen virker forebyggende og det er viktig at flest mulig tar vaksinen for at det skal bli tilstrekkelig immunitet til å slå ned koronaviruset.

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis.

Hensikten med å vaksinere, er å:

•             Redusere risiko for død

•             Redusere risiko for alvorlig sykdom

•             Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

•             Beskytte sysselsetning

•             Gjenåpne samfunnet


Frivillig vaksine

Vaksinering er frivillig. Samtidig er det et ønske om å oppnå flokkimmunitet, og for å få det må mange velge å ta vaksinen. Det er et mål at færrest mulig velger å avstå fra vaksinering på grunn av uriktig informasjon, det jobbes derfor mye med å nå ut med informasjon til alle.

Pfizer og Moderna vaksinen

Pfizer/BioNTech og Moderna er mRNA-vaksiner. Disse virker på følgende måte; vaksinen inneholder kun oppskriften på de typiske piggene/utseende på koronaviruset. Vaksinen inneholder ikke rester av koronaviruset eller andre virus. Når kroppen får vaksinen, vil immunforsvaret starte å lage et forsvar lære seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. På denne måten er kroppen forberedt, og kan forsvare seg mot en eventuell smitte senere. Hvis du er vaksinert kan du altså fortsatt bli smittet, men du vil ikke bli like syk.
Vaksinen gir deg ikke koronainfeksjon. Noen vil kunne reagere med litt feber eller influensalignende symptomer, og det betyr at immunsystemet jobber og lager forsvar. Dette går over i løpet av kort tid. Vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.
Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.
I tillegg til å inneholde oppskrift på koronavirusets utseende, inneholder vaksinen stoffer som skal holde den stabil under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.
Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.
Vaksinene inneholder ikke adjuvans, hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling. En omfattende forskning på å lage vaksiner på en raskere måte kom igang etter ebola-epidemien. Flere forskere over hele verden har samarbeidet, og m-RNA vaksinene er blant resultatene på dette arbeidet.

Mer informasjon om mRNA-vaksinene:

Test før vaksinasjon

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligere har gjennomgått koronainfeksjon. Du anbefales uansett vaksine dersom du tilhører de anbefalte gruppene. Se tekst om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Utviklingen av koronavaksiner har gått i rekordfart og fått folk til å stille spørsmål ved om de er trygge. Ja, sier ekspertene, og viser til langvarig forskning og en helt spesiell kraftsamling av fagfolk og ressurser. Lurer du på hvordan vaksinene kunne blir klare så fort? Les forklaringen her

Kjente bivirkninger

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:

 • Smerter på injeksjonsstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Dersom du får kraftige, uvanlige og/eller langvarige symptomer etter vaksinasjon kontakt lege (fastlege dagtid, legevakt kveld eller helg). Privatpersoner kan også selv melde inn sin mistanke om bivirkninger via elektronisk meldeskjema, uten å gå via helsepersonell. Denne tjenesten er ment for å melde ifra om bivirkninger som er uvanlige eller som oppleves som svært alvorlige. Det er mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel slektninger. Meldeordningen for pasienter er nettbasert og meldingene anonymiseres. Privatpersoner kan melde inn bivirkninger her: Bivirkningsmelding for pasienter

At kroppen reagerer er et tegn på at vaksinen fungerer og at kroppen lager forsvarssystemer. Yngre mennesker har et sterkere immunforsvar, og vil derfor reagere kraftigere på vaksiner.

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

tenker.pngMental helse
Telefon: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefon: 116 123.

Chat: På Mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon 22 40 00 40. Teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med. Du trenger ikke å være kristen for å ringe hit, alle kan ringe uansett tema.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

 

Faktisk.no

Har du lest noe om korona eller vaksiner som du lurer på om er sant? Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk.no kan avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Klikk her for å se på faktasjekk om noen koronanyheter.
Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, tv2, amedia og PolarisMedia.

Hvordan skal vaksinerete forholde seg

Anbefalinger fra Folkehelseinstittuttet pr 30 .april 202

Råd som gjelder for fullvaksinerte

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport)  

 • Uendrete råd og regler om avstand, antall, hygieneråd, munnbind etc.  

Hjemme hos deg selv og i egen bil (i det private rom) 

 • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre vaksinerte (selv om de er i risikogruppen).
 • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
 • Vaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.  

  Les ytterligere forklaringer her