Oppfriskningsdose av koronavaksine til innbyggere som er 65 år og eldre
Myndighetene har bestemt at de som er 65 år og eldre kan få en tredje vaksinedose. Modum kommune tilbyr derfor en slik oppfriskningsdose til deg som er født i 1956 og tidligere.
Vaksinen blir gitt på torsdagene til og med 9.desember.
Dose 3 kan gis 5 måneder etter at du har fått dose 2.
For bestilling av time eller ved spørsmål - ta kontakt med vaksinetelefonen i Modum (tlf 40 40 12 09, hverdager kl. 09.00-12.00).

Du kan også sende en tekstmelding/SMS til samme nummer.
Da skriver du ned navn, fødselsdato og informasjon om du ønsker vaksine. Du kan gjerne skrive ned hvis det er noen datoer som ikke passer. Ikke skriv personnummer. Du vil få timeavtale for vaksinering som tekstmelding via en sms fra Helseboka (som er vårt timebestillingssystem)

Influensavaksine:
Fordi det er lite influensavirus i omløp, anbefales det å prioritere oppfriskningsdose med koronavaksine til eldre over 65 år før influensavaksinen (og eventuell pneumokokkvaksine).Alle som er 65 år og eldre kan  få influensavaksine hos egen fastlege. Influensavaksine kan også fås på apoteket.
Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Hvis du ikke har fått første eller andre dose med koronavaksine, men ønsker å få det, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen.

Vaksinetelefonen 404 01 209

Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209
Denne er åpen hverdager 09.00-12.00.
Du kan sende sms til vaksinetelefonen hele døgnet.

Linjen er opprettet spesielt for deg som har spørsmål rundt vaksineringen i kommunen, om vaksineavtalen du har fått, om timer må avbestilles eller endres på grunn av sykdom osv. Du kan også få hjelp til å registrere deg eller booke time.

SMS sendt etter kontortid vil bli besvart så raskt som mulig neste kontordag.

Vi setter stor pris på om du leser informasjonen på denne siden først. Her finner du svar på mange spørsmål.
 

Vaksinasjon 12 -åringer

Ønsker du/dere at 12-åringen din skal vaksineres, kan du ringe vaksinetelefonen (40 40 12 09, hverdager 9-12) for å avtale tid. Det er supert hvis du da har registrert barnet via linken på vår hjemmeside.
OBS: Det er kun de som har fylt 12 år på vaksinetidspunktet som vil få mulighet til å vaksinere seg.  Fyller barnet 12 år senere i år, vil en da kunne bestille vaksine etter fødselsdagen.
 
Barn og ungdom under 16 år skal kun få en vaksinedose. Hvis barnet/ungdommen tidligere har hatt korona, regnes dette som en dose og de skal derfor ikke få vaksine.
 

Informasjon fra FHI om vaksine til barn og unge:

Pressekonferanse med FHI (informasjon fra FHI 16min 30 sek ut i pressekonferansen)
12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (nyhetssak FHI)
Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Samtykkeskjema (kryss av "ja" eller "nei" til vaksine):

Norsk Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år
English: Consent form vaccination of children and adolescents under 16 years

FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty (Pfizer). Det er fordi det er gjort mest erfaringer på verdensbasis med Pfizer-vaksinen til unge. Barn og unge under 16 år skal kun ha en vaksinedose.
I USA er 12 millioner ungdommer i alderen 12-17 år vaksinert med første dose av denne vaksinen.

Vaksinasjon av 13-15-åringer (ungdomsskole)

Vaksinering av ungdomsskoleelever skjedde i september ute på den enkelte skole.
Det er også mulig å bestille time til vaksinering av ungdommer sammen med den ordinære vaksineringen; etter skoletid
Ta kontakt med vaksinetelefonen 404 01 209 (hverdager 09.00-12.00) 
Koronavaksinen er frivillig og ikke en del av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er gratis.
Ved spørsmål, ta kontakt med vaksinetelefonen.

Informasjon fra FHI om vaksine til ungdommer:

Pressekonferanse med FHI (informasjon fra FHI 16min 30 sek ut i pressekonferansen)
12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (nyhetssak FHI)
Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Samtykkeskjema (kryss av "ja" eller "nei" til vaksine):

Norsk Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år
English: Consent form vaccination of children and adolescents under 16 years

FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty (Pfizer). Det er fordi det er gjort mest erfaringer på verdensbasis med Pfizer-vaksinen til unge. Barn og unge under 16 år skal kun ha en vaksinedose.
I USA er 12 millioner ungdommer i alderen 12-17 år vaksinert med første dose av denne vaksinen.

Informasjon til 16- og 17-åringer som skal ta vaksine

Koronavaksine for ungdom 16–17 år
Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19.
Om covid-19 Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig koronasykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer.
Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig koronasykdom hos ungdom er lav, men enkelte kan bli alvorlig syke.

Vaksine beskytter mot alvorlig koronasykdom og bidrar til mindre smitte i samfunnet. Om vaksinene Det er mRNA-vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer) som anbefales til ungdom under 18 år. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Det anbefales to doser med 12 ukers intervall. For de som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales én vaksinedose.
Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose.

De aller fleste bivirkninger etter koronavaksine oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon, er milde/ moderate og går over av seg selv etter noen dager. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Vi vet mye om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

Vi følger nøye med på om det skulle oppstå hittil ukjente bivirkninger. Sjeldne bivirkninger som alvorlige allergiske reaksjoner og hjertebetennelse (myokarditt) kan behandles hvis de oppstår. Typiske symptomer på hjertebetennelse er brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber, og de oppstår oftest innen to uker etter andre dose. Ved slike symptomer må du oppsøke lege slik at du kan bli undersøkt. Det samme gjelder hvis du får andre uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Norske hjerteleger har vurdert at koronasykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning enn vaksinen, og at denne sjeldne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.

3. vaksinedose til innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Tilbudet gjelder disse pasientgruppene:

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom (GVHD) som krever immunsuppresjon, etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten (prednison (≥20 mg prednison eller tilsvarende per dag), cellegift og enkelte andre legemidler som behandlende spesialist vil gjøre en vurdering av)
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

Bakgrunnen for at denne pasientgruppa nå får tilbud om en dose tre, er at personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har dårligere respons på vaksiner enn friske personer.

I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk, dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.

Slik gjør du
Det er behandlende lege i spesialisthelsetjenesten som identifiserer dem som anbefales en tredje dose.
De som spesialisten mener trenger en tredje dose får tilsendt et brev fra sykehuset. Dette må pasienten ta med til vaksineringen.

Ønsker du ikke å vente på brev fra sykehuset om at du tilhører en av gruppene som gir deg rett til en tredje dose - da kan du ta med alternative dokumenter til vaksineringen. Dette kan være resept- e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket - eller poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra Helse-Norge
Oversikt over medikamenter hvis bruk tilsier anbefaling om å ta dose 3. (trykk på link) 


Ring vår vaksinetelefonen 404 01 209 (hverdager 9-12) for bestilling av time eller hvis du har spørsmål 

Koronasertifikat

Gå til ditt koronasertifilat ved å trykke her
Du er fullvaksinert når du har:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • Fått én vaksinedose av en éndosevaksine, for eksempel Janssen-vaksinen, med virkning fra tre uker etter vaksinasjonen.
 • Gjennomgått koronasykdom og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Mer info:

Tid og sted for vaksinasjon

vaksinebilde 2021.webpvaksine m hånd.webpVaksineringen skjer ved Søndre Modum Ungdomsskole - hvis du ikke  år beskjed om andre steder å møte

Se link til kart her

Alle innbyggere som har registrert seg via linken (Helseboka) eller har fått tilbud om vaksine, vil få beskjed hvor og når de skal møte for å få sin vaksine. Beskjeden vil komme fra Modum kommune. Ikke ring fastlege for dette. 

Hvis du har registert deg via registreringslinken  (bruk Google chrome) vil du få beskjed på SMS fra Helseboka om når og hvor du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Vaksinen er gratis, og det vil aldri være krav om (forhånds)betaling eller være mulighet til å betale for å få vaksinen tidligere.
Det er heller ikke anledning til å selge sin egen vaksineplass i køen eller kjøpe noen andres.
Det skal aldri være behov for å oppgi kontonummer, passord eller pinkode hvis det er noen som ringer deg angående vaksine.

Registrering via link - forklaring kortversjon

Du kan nå registrere deg for vaksinering.
Trykk her for å komme til link


Dette gjelder alle født i 2005 eller tidligere og som ikke har fått vaksine eller tilbud om vaksine.
Vi ber deg registere deg, uansett om du ønsker vaksine eller ikke. Hvis du ikke ønsker vaksine, skriver du dette når spørsmålet kommer. Du kan ombestemme deg, og registrere deg på nytt mange ganger. Det er den siste registreringen som gjelder.
Du benytter BankID for registrering.  Når du har registrert deg, får du en sms som forsikrer deg at du er registrert. 

Hvis du trenger hjelp til registrering, ber vi deg å spørre pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. 
Vær oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
Du kan også ringe vaksinetelefonen på tlf 404 01 209, hverdager kl. 09.00-12.00. (PS  Det er stort trykk på telefonen. Flere ønsker hjelp til registrering. Vi tar kontakt med ubesvarte nummer så raskt vi klarer.)

De som er meldt som risikopasienter fra fastelegene, skal også melde seg på via link
De som er vaksinert i Modum, skal ikke registrere seg. De er i systemet. Det gjelder også de som har fått AstraZeneca. Hvis du bor i Modum men er vaksinert i en annen kommune er det fint om du registrerer deg i Modum og takker nei til vaksinen her.

Når det er din tur for vaksinering, får du en sms. Via en link i denne kan du selv sette deg opp på et tidspunkt for vaksinering.  Du setter samtidig opp tidspunkt for vaksine nummer to.
Les mer om digital registrering lenger ned på denne siden.

Information in English: Registration for the corona vaccine

Modum municipality invites all residents aged 16 (born 2005) and above to register for a corona vaccine.

Place for vaccination: Søndre Modum Ungdomsskole, Jellumveien 3, 3340 Amot. Link to map here.

Those having a BankID can register themselves on the internett via Modum municipality booking system: 

Booking system consitutes of two steps: 

 1. First, you have to register yourself in a digital vaccination queue. Use the link above. You will need a BankID or another form of identification.
  You will get a notification via sms that you have been registered in a queue.
   
 2. You will recieve a second message to book for an appointment when your turn in the queue comes. The wait time in the queue will vary.
   Your invitation-sms will contain a link. With this you can go further to make an appointment for your vaccination at your own convinience.
  It is important that you meet up for your appointment, in order to avoid waste of vaccines.

If you do not have a BankID, you can still register yourself by calling the corona line at 404 01 209

The municipality kindly requests relatives to help with booking for appointments and also transport to the vaccinationplace to those who are unable to afford or do that by themselves.
This will facilitate the implementation of the vaccination progamme. 

Please note that the time for receiving the vaccine depends on the total number of vaccines which the municipality receives.
However, we receive a number of new vaccines every week, and then send out invitations to a corresponding number of beneficiaries/ residents. 

You will find more information about the coronavirus immunisation programme in Norway here 

Spørsmål og svar om vaksine og vaksinering

Vi får mange spørsmål om vaksine og vaksinering. Her er noen av de mest stilte spørsmålene - med svar fra oss:

Skal jeg møte til vaksinering hvis jeg er i isolasjon eller karantene? 
Innbyggere som er i isolasjon på grunn av påvist smitte og deres nærkontakter som er i karantene, skal ikke vaksineres i den perioden de er underlagt slike restriksjoner. Vi ber om at de som kommer i denne posisjonen ringer vår vaksinetelefon for å avbestille time, samt bli satt opp på en ny avtale.

Skal personer som har hatt korona vaksineres? 
- Det er liten risiko for at personer som har vært koronasyke blir syke på nytt de første 12 månedene. Det er derfor bare nødvendig med 1 vaksinedose for å få like god, eller bedre, beskyttelse som 2 vaksinedoser hos de som ikke har hatt korona. Det har ikke noe å si om du har hatt symptomer eller ikke, det er nok med et positivt testresultat, antigentest eller antistofftest. Det er ikke nødvendig med testing før vaksinasjon. Vaksinedosen settes tidligst 3 måneder etter koronasykdom. Det er ditt ansvar å si ifra om at du har hatt korona, og at du bare får 1 vaksinedose. Hvis du er i tvil om du har hatt korona, kan du få to vaksinedoser.

Hva med digital påmelding? 
For alle som ikke allerede er vaksinert eller har fått tilbud om vaksine, ønsker vi at du registrerer deg via registreringslinken . Når du gjør det, vil du automatisk bli satt opp i en digital kø, og du vil få beskjed fra Modum kommune om når og hvor du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

All vaksinering journalføres og kobles opp mot et nasjonalt system, sånn at du kan logge deg inn og se hvilken vaksine du har fått på Helsenorge.no.

Husk dette når du skal vaksineres

kortermet.pngHvis du har feber eller har luftveisinfeksjon (fokjølet, snufsete, sår hals eller lignende) skal du Ikke møte opp for vaksine.

Hvis du sitter i karantene fordi du er nærkontakt, er i ventekarantene eller har fått korona skal du heller ikke komme for vaksinering.

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, kan du vaksineres som normalt. Det er liten risiko for betydningsfulle blødninger når vaksinen settes i armen. Når du får tilbud om vaksine, si ifra til vaksinasjonsstedet at du bruker denne typen medisiner. Da er de forberedt på å hjelpe deg dersom det blir tegn til blødning på stikkstedet.

Ta med legitimasjon

Ha på munnbind når du kommer

Ha på deg klær som gjør det enkelt å få vaksinesprøyten i overarmen. For eksempel trøye eller t-skjorte med en jakke/strikkejakke over som er lett å ta av.

Hvorfor ta vaksine og hvordan den virker

Vaksine Modumheimen.jpgVaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Koronavaksinen virker forebyggende og det er viktig at flest mulig tar vaksinen for at det skal bli tilstrekkelig immunitet til å slå ned koronaviruset.

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis.

Hensikten med å vaksinere, er å:

•             Redusere risiko for død

•             Redusere risiko for alvorlig sykdom

•             Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

•             Beskytte sysselsetning

•             Gjenåpne samfunnet


Frivillig vaksine

Vaksinering er frivillig. Samtidig er det et ønske om å oppnå flokkimmunitet, og for å få det må mange velge å ta vaksinen. Det er et mål at færrest mulig velger å avstå fra vaksinering på grunn av uriktig informasjon, det jobbes derfor mye med å nå ut med informasjon til alle.

Pfizer og Moderna vaksinen

Pfizer/BioNTech og Moderna er mRNA-vaksiner. Disse virker på følgende måte; vaksinen inneholder kun oppskriften på de typiske piggene/utseende på koronaviruset. Vaksinen inneholder ikke rester av koronaviruset eller andre virus. Når kroppen får vaksinen, vil immunforsvaret starte å lage et forsvar lære seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. På denne måten er kroppen forberedt, og kan forsvare seg mot en eventuell smitte senere. Hvis du er vaksinert kan du altså fortsatt bli smittet, men du vil ikke bli like syk.
Vaksinen gir deg ikke koronainfeksjon. Noen vil kunne reagere med litt feber eller influensalignende symptomer, og det betyr at immunsystemet jobber og lager forsvar. Dette går over i løpet av kort tid. Vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.
Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.
I tillegg til å inneholde oppskrift på koronavirusets utseende, inneholder vaksinen stoffer som skal holde den stabil under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.
Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.
Vaksinene inneholder ikke adjuvans, hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling. En omfattende forskning på å lage vaksiner på en raskere måte kom igang etter ebola-epidemien. Flere forskere over hele verden har samarbeidet, og m-RNA vaksinene er blant resultatene på dette arbeidet.

Mer informasjon om mRNA-vaksinene:

Test før vaksinasjon

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligere har gjennomgått koronainfeksjon. Du anbefales uansett vaksine dersom du tilhører de anbefalte gruppene. Se tekst om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

 

Kjente bivirkninger

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:

 • Smerter på injeksjonsstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Dersom du får kraftige, uvanlige og/eller langvarige symptomer etter vaksinasjon kontakt lege (fastlege dagtid, legevakt kveld eller helg). Privatpersoner kan også selv melde inn sin mistanke om bivirkninger via elektronisk meldeskjema, uten å gå via helsepersonell. Denne tjenesten er ment for å melde ifra om bivirkninger som er uvanlige eller som oppleves som svært alvorlige. Det er mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel slektninger. Meldeordningen for pasienter er nettbasert og meldingene anonymiseres. Privatpersoner kan melde inn bivirkninger her: Bivirkningsmelding for pasienter

At kroppen reagerer er et tegn på at vaksinen fungerer og at kroppen lager forsvarssystemer. Yngre mennesker har et sterkere immunforsvar, og vil derfor reagere kraftigere på vaksiner.

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

tenker.pngMental helse
Telefon: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefon: 116 123.

Chat: På Mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon 22 40 00 40. Teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med. Du trenger ikke å være kristen for å ringe hit, alle kan ringe uansett tema.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

 

Faktisk.no

Har du lest noe om korona eller vaksiner som du lurer på om er sant? Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk.no kan avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Klikk her for å se på faktasjekk om noen koronanyheter.
Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, tv2, amedia og PolarisMedia.

Koronasertifikat - for ikke digitale innbyggere.

Dersom du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand.

På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via brev i post:

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Dette er aktuelt for blant annet:

 • Personer som har verge. Vergen kan bestille på vegne av vedkommende, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.
 • Personer som er bosatt i Norge, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som er bosatt i utlandet, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som ikke selv kan ringe Helfo og etterspørre sertifikatet.

Hva må brevet inneholde?

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger:
Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål)

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av legitimasjon til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil du få tilsendt dette per post. Det er ikke mulig å få koronasertifikatet tilsendt til digital postkasse. Hvis det er mangler ved henvendelsen vil Helfo ikke kunne sende ut koronasertifikatet.

Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1-2 uker.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.00, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Postgangen vil da avgjøre hvor raskt du kan motta koronasertifikatet. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.


Oppdatert informasjon: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/