Følgende grupper kan nå bestille og ta en ny oppfriskningsdose (oppfriskningsdose 2)

 

- Alle over 65 år
- Alle 18-64 år med underliggende sykdommer

(se liste under med hvilke sykdommer)
- Alle 12-17  år med alvorlige sykdommer
(se liste under med hvilke sykdommer)
- Gravide 2. og 3. trimester 
(se mer informasjon under) 

Vaksineringen foregår på Smittevernsenteret på Gustadmoen hver torsdag,
men torsdag  6. oktober er det ny massevaksinering på SMU 
 

Bestilling av vaksine
Over 18 år: Benytt lenke for å komme til elektronisk bestilling
Be slekt og venner om hjelp hvis du selv ikke klarer å melde deg på elektronisk.
Hvis dette viser seg vanskelig, kontakt Vaksinetelefonen
Under 18 år: Ring Vaksinetelefonen 

Bestill time for vaksinering her

Husk at det må ha gått fire måneder siden siste dose med koronavaksine.
Du kan nå vente tre-fire måneder med å ta ny vaksine hvis du har fått påvist korona (se mer informasjon under) 

De som bor på institusjoner eller har hjemmetjeneste har allerede fått/vil få oppfriskningsdose 2 via disse tjenestene.

Her kan du bestille time elektronisk

På linken under kan alle over 18 år bestille seg time for vaksinering. For å bestille time til barn og unge under 18 år, kontakt vaksinetelefonen
Bestill time for vaksinering her 


Vaksinasjonstilbud til barn og ungdom som ikke har fylt 16 år innebærer at det må innhentes samtykke fra begge foresatte der det er felles foreldreansvar. 
Norsk Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år
English: Consent form vaccination of children and adolescents under 16 years

Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209

Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209   
Telefontid mandag-onsdag 09.00-11.30, torsdag 09.00-15.30

All vaksinasjon foregår nå på Smittevernsenteret (teststasjonen/tidligere Gustadmoen barnehage), Industriveien 42, 3340 Åmot

Underliggende sykdommer 18-64 år

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 og kan bestille oppfriskningsdose:

*organtransplanterte

*alvorlig og moderat immunsvikt

 *immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

*hematologisk kreftsykdom siste fem år

*annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

*alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

*Downs syndrom

*kronisk nyresykdom og nyresvikt

*kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

*demens

*kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

*fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

 *kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

*hjerneslag

*diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Alvorlige grunnsykdommer 12-17 år

Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom som kan bestille oppfriskningsdose:

*Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

 *Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

*Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

*Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

*Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

*Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

*Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)

*Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

*Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom.
Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.
Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.
Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide
samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker
risikoen ytterligere.

Justerte råd om vaksinasjon etter gjennomgått koronainfeksjon

Ny kunnskap tilsier at gjennomgått infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose.

Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

Ny oppdatert vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

I Modum vaksinerer vi med vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Fra uke 40 vil vi vaksinere med den nyeste varianten. Denne varianten beskytter antagelig bedre mot omikronvarianten. Bivirkninger og beskyttelse mot alvorlig sykdom ser ut til å være den samme. NB! Dersom du skal ha dose 1 eller 2 (dvs grunnvaksinasjon) skal du ha dem «gamle» varianten.

Nasjonal informasjon om vaksinasjon

All annen informasjon finner du på sidene til FHI (trykk på link)