Gravide får tilbud om vaksine for å beskytte barnet sitt mot kikhoste fra fødsel. Vaksinen anbefales fra uke 24 av svangerskapet, og fås på smittevernsenteret eller hos fastleger.

Vaksinen vil beskytte barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.  Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gjøre små barn alvorlig syke. Sykdommen er farligst for uvaksinerte barn under 1 år.  

I Modum kommune kan alle gravide få kikhostevaksine på smittevernsenteret på Gustadmoen.
Du kan bestille time hos smittevernsenteret på telefon 457 37 039. 
Jordmor vil orientere om dette tilbudet under kontroller. Vaksinen er gratis for gravide.
Fastlegene vil også kunne gi kikhostevaksine. 

Anbefaler vaksinasjon mot kikhoste hvert 10. år

FHI anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsvaksinasjon mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år. 
I yrker der det er tett kontakt med små barn, som barnehageansatte og helsepersonell med omsorg for barn, er dette særlig viktig. Dette gjelder også foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner til spedbarn.
Ta kontakt med smittevernsenteret for å bestille time for en slik vaksine.

Kikhoste smitter ved små dråper som spres for eksempel ved hoste eller nysing. Det er spesielt smittsomt i starten av sykdomsforløpet. God hånd- og hostehygiene kan begrense smittespredning. Husholdninger med spedbarn eller andre sårbare personer bør være forsiktige med å få besøk av personer med luftveissymptomer.

 

Hvordan fungerer vaksinen?

 

  • Gravide som tar vaksine lager beskyttende antistoffer. Antistoffene overføres videre til barnet i magen.  
  • For at barnet skal få beskyttelse, må du få vaksine mens du er gravid – uansett når du fikk forrige vaksine mot kikhoste.  
  • Vaksinen som tilbys i Norge er Boostrix, som er kombinasjonsvaksine mot stivkrampe, difteri og kikhoste.  Denne vaksinen regnes ikke som en oppfriskningsvaksine i forbindelse med reise

Får jeg bivirkninger?

 

  • Vaksinen gis med ett sprøytestikk i overarmen. Det er vanlig å få litt vondt på stikkstedet, og det kan også bli litt rødt og hovent. Noen får feber, vondt i musklene, føler seg litt syke eller utmattet. Dette går vanligvis over av seg selv i løpet av noen få dager.  
  • Det er ikke vist at barn får bivirkninger når mor vaksineres mot kikhoste i svangerskapet.  
  • Kontakt helsepersonell dersom du har spørsmål eller er bekymret for plager/sykdom etter vaksinasjon.