Alle som skal søke om spillemidler må ha organisasjonsnummer.
Nye anlegg og anlegg som skal rehabiliteres må være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

Hvis det skal søkes om tilskudd til et nytt anlegg må anlegget først registreres. Ta kontakt.

Ved fornyet søknad kan referansenummeret fra fjorårets søknad legges inn. Gå igjennom tidligere innsendte vedlegg, erstatt og suppler hvis det er endringer.

Ta kontakt med kommunens kontaktperson ( se kontaktinfo i egen boks) hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. november.