Planstrategi for 2020 – 2023, vedtatt av kommunestyret i K-sak 79/20.

Les dokumentet her  Vedtatt planstrategi 2020-2023