Detaljregulering for: VIKERMYRA

Oppstartsmøte for Vikermyra ble holdt 30.01.2024.
Hovedutvalg for teknisk og miljø behandlet orienteringssak den 20.02.2024 og vedtok enstemmig at det arbeides videre med planen.

Detaljregulering for Vikermyra I og II - vedtak i hovedutvalg.pdf
Detaljregulering for Vikermyra I og II - referat fra oppstartsmøte 30.01.2024.pdf
Detaljregulering for Vikermyra I og II - Planinitiativ 27.12.23.pdf