Dropin tirsdag 21. november

Det vil bli dropin-mulighet for koronavaksine tirsdag 21. november 15.00- 18.00 på smittevernsenteret på Gustadmoen.
Personer over 65, samt de som er i medisinske risikogrupper (18-64 år), vil da kunne møte opp for å få vaksine på direkten -  altså uten å bestille time på forhånd.

- Dette er et ekstra tilbud til dem som synes det er vanskelig å bestille seg time, for dem som rett og slett ikke har fått rotet se til å bestille, samt et bidrag fra oss for å øke antallet som vaksinerer seg i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier Hanne Mjølid Braathen, fagleder i smittevernstjenesten.

Hun forteller også at de har satt opp en rekke nye dager for ordinær timebestilling. Med andre ord, er du i målgruppen, og ønsker du å vaksinere deg, så fins det gode nok mulighter for det.

 

Tre grupper anbefales å ta koronavaksine

Vi ser at det er en økende grad av koronasmitte, og FHI forventer en tidligere smittetopp enn først antatt. 
Pågangen øker, dagene fylles opp - og det kan derfor være lurt å bestille time. 

Følgende grupper anbefales derfor å ta koronavaksine:
- Aldersgruppen 65 og eldre
- Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe (se under hvem dette gjelder for) 
- Gravide

Trykk på denne lenken for å komme til timebestilling 

Vaksineringen foregår på Smittevernsenteret, gamle Gustadmoen barnehage, Industriveien 42, ÅmotVi ønsker at innbyggerne i den grad det er mulig setter seg opp på time selv. En kan også bestille for andre, og vi ber pent om at slekt, venner og naboer hjelper dem som ikke klarer dette selv.
Har dere spørsmål eller problemer med timebestillingen,ring vaksinetelefonen 404 01 209 mandager og onsdager kl. 09.00-15.30.

Vi minner om at det må være minst en ukes intervall mellom influensa- og koronavaksine.

Les mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona og vaksinering her 

Beboere på institusjon får vaksine der de bor, og trenger følgelig ikke å bestille time. 
Skal du bestille time til barn under 18 år med alvorlig grunnsykdom; ring vaksinetelefonen.

NB: Koronatester kan hentes på smittevernsenteret på Gustadmoen eller på Modum bibliotek i Vikersund.

Sykdommer eller tilstander  definert som medisinske risikogrupper (18-64 år)

Hvis du er i denne risikogruppen, og mistenker korona, anbefaler vi at du tester deg.
Hvis testen er positiv, bør du ta kontakt med fastlegen for å vurdere behov for medikamentell behandling av korona. Dette kan i så fall gjøre sykdomsforløpet lettere.

rVwB 16lAAAAABJRU 5ErkJggg==

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag