Familiekoordinator ved Familiens hus jobber for å fremme gode oppvekst- og boforhold for barna.

Sårbare familier kan få hjelp av familiekoordinator til økonomisk rådgivning, avklaring av helseutfordringer, øke arbeidstilknytning, deltakelse i fritidsaktiviteter. Hjelpen kan også være å lede familiene videre til aktuelle hjelpetjenester.

Familiekoordinator samarbeider tett med skole, barnehage, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, NAV og barnevern.

Ta kontakt med familiekoordinator Britt Braathen, mobil 481 47 106 eller epost britt.holm.braathen@modum.kommune.no