Stor stas, en gode dose stolthet og massevis av anerkjennelse da representanter fra Familiens hus i Modum denne uken var invitert til Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) å fortelle om sitt arbeid.


Familieråd
Gunn Finnby og Janne Gulbrandsen informerte om hvordan vi jobber med familieråd i Modum. Vi er 1 av kun 6 kommuner i Norge som jobber systematisk med slike familieråd.

På bildet ser vi Gunn (t.v.) og Janne (t.h.) sammen med Kaja Kierulf, leder for kompetansesenteret - som har som hovedmål er å bidra til god psykisk helse livskvalitet for barn, unge og deres familier

Foreldrekurs
Cecilie Reed, doktorgradsstipendiat, og ansatt i forebyggende tjenester for barn og unge i kommunen vår, informerte om forskningsprosjektet på COS-P foreldrekurs som lavterskeltilbud til familier i Modum. 
Dette blant annet som gratistilbud til alle foreldre med barn på tre år.


RBUP Øst og Sør

jobber ut mot kommunale, statlige tjenester inkludert helseforetak i Norge. Med andre ord; Modums prosjekter kan med dette bli brukt som mal og spredt til et stort spekter av andre kommuner og offentlige tjenester.

- Det var veldig fint å få vist frem, og å få anerkjennelse for den jobben vi gjør fra slike ressurspersoner. Dette var rett og slett en stor dag for oss på Familiens hus, sier leder Lene T. Hansen.


Les mer om familieråd her:
Hjelpetilbud til barn, ungdom og familier - Modum Kommune

Les mer om foreldrekurs her
Kurs - Modum Kommune