fairtrademøte 11 oktober 2022
Fairtrade viser til et større og større sortement av produkter og garanterer at de er laget under forhold der arbeiderne er sikret riktige lønnsvilkår og at menneskerettighetene blir overholdt. Fra venstre: Brit Eva Helgedal (leder Fairtrade-gruppe i Modum), Tone C. Faugli (daglig leder i Fairtrade Norge), ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og Ole Viggo Lian (Joh. Johannson as)

 

Modum kommune er den eneste aktive Fairtrade-kommunen i gamle Buskerud. Nå blir det gjort en ytterligere og ekstra innsats for å øke innkjøpet av Fairtrade-produkter ved å legge dette inn i kommunens innkjøpsstrategi.


Fairtrade jobber etter sosiale-, miljømessige- og økonomiske standarder, og stiller strenge krav om organisering, rettigheter, bærekraftig produksjon og lønninger til å leve av i produksjonslandene.
Med andre ord, Fairtrade bidrar for å løse bærekraftutfordringene i verden.

Denne uken var representanter for Fairtrade Norge på Modum-besøk. Det var møter og informasjon til ledergruppen i kommunen, hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling, samt informasjon tilrettelagt for innbyggere og næringsliv.

Til nå har Sentralkjøkkenet i kommunen i stor grad brukt Fairtrade-merkede kaffe og juice-produkter. Nå tyder også på at det i større grad vil innkjøp av  bananer, te, klær og blomster  - både til kommunalt bruk og ut til  forretningene i kommunen vår.

- Vi ønsker helt klart å gjøre en innsats for å øke innkjøpet av Fairtrade-produkter. Med det sikrer vi at produktene er laget under forsvarlige arbeidsforhold
sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.

Modum har for øvrig vært Fairtrade-kommune siden 2018.

Les mer om Fairtrade her