Tone Martha Eriksen framførte "Song til friheten" og «Mitt lille land» Nordal Griegs «Til ungdommen» ble framført av Tom Are Skinstad og Alex Snyder. De hadde valgt å bygge den inn sammen med Rudolf Lunds tekst og melodi - «En hyllest til Tyrifjorden».
Leder hovedutvalg kultur, idrett og livsglede, Ole Martin Kristiansen ønsket velkommen, tidligere ordfører Terje Bråthen og varaordfører
Bjørn Erik Sørlie holdt taler. Som avslutning fikk alle de 120 frammøtte mulighet til å legge en rose på Tyrifjorden.