Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurs

Trygghetssirkelen

Foreldrekurs , Trygghetssirkelen (COS-P)

Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Dette er et kurs om Trygghetssirkelen (COS P – Circle of Security) og passer til foreldre som har barn i alderen 3-12 år. Kurset tilbys gjennom helsestasjonsprogrammet til foreldre som har barn som fyller 3 år innværende år. Hvis det er ledig plasser når det nærmer seg kursstart, legges påmelding ut for alle på kommunens facebookside. 

Modum kommune arrangerer COS P kurs à treff vinter og vår. Kursholdere er godkjente COS-P veiledere og ansatt i Modum kommune.                                                     

Det er begrenset antall plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager. Det gis ikke anledning til å ha med barn på kurstreffene.
 

Ønsker du mer informasjon om kurset, klikk gjerne innom linken folkom.no 

Vi ser fram til å møte deg på kurs !

Mestringskurs

Mange ungdommer (og voksne) opplever å være engstelige for forskjellige ting. Som oftest tenker man at man er alene om utfordringene sine, men slik er det ikke.

 

Kan du kjenne deg igjen i noe av dette?

 • kjent deg nervøs før en fremføring?
 • gruer for å snakke/ta kontakt med andre ungdommer?
 • er redd for å rekke opp hånda i klassen?
 • bruker mye energi på å tenke hva andre mener og tenker om deg?
 • vært redd for ikke å være god nok?
 • blir aldri fornøyd med gode karakterer, «jakter» alltid høyere? 
 • vært redd for å overnatte borte fra foreldrene dine, redd for at det skal skje katastrofer eller ulykker med familiemedlemmer, gruet for å gå på do på skolen, ta sprøyter, å være alene hjemme, mørket eller annet?

Da kan mestringskurs være noe for nettopp deg!

Det er normalt å kunne kjenne seg engstelig og redd, men dersom ...

 • du kommer inn i et mønster der du unngår situasjoner
 • det blir så plagsomt at det går utover hvordan du trives
 • du ikke lenger får til å gjøre ting så bra som du ønsker

... er det lurt og viktig å gjøre noe med det!

 

På kurset kan du sammen med andre ungdommer lære å:

 • bli mer trygg i situasjoner hvor du er overdrevent redd
 • skille mellom frykt som hjelper deg og frykt som skaper trøbbel
 • tenke på måter som gjør deg mer selvsikker
 • trene på å takle situasjoner du ønsker å mestre
 • bli tryggere blant venner slik at du tør å være deg selv

Mestringskurset

 • er for elever på 9 og 10 trinn
 • foregår i skoletiden
 • det føres ikke fravær for timene en er på kurs
 • inneholder 8 treff over ca 8 uker + 1 foreldremøte
 • oppstart etter høstferien
 • kursholdere er Hanne Mjølid Braathen (SMU) og Mette Skikstein (NMU)

Kurs med jordmor

Det holdes to typer kurs; Foreldre- og fødselsforberedende kurs og Temadag for gravide.
Meld deg på hos jordmor eller ta kontakt med Vikersund helsestasjon.

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Neste kursdag

 • Tirsdag 16.04.2024 kl 17-20
 • Tirsdag 04.06.2024 kl 17-20

 

Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året. Begrenset antall plasser; maks. 9 par.
Prisen for kurset er kr. 150,- pr. person
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Familieterapeut og jordmor

Tema på kursdagen er:
Parforholdet/foreldrerollen
Tiden som nybakte foreldre
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

 

Temadag for gravide

Neste kursdag

 • Temadag for gravide utgår våren 2024

​Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Temadagen er gratis.
Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesøster og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:
•Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
•Stell av nyfødte
•Ammeinformasjon
•Informasjon fra fysioterapeut

 

Sorggruppe


Gruppe for barn og ungdom som har opplevd dødsfall i nær familie

Hvorfor jobbe med mestring av sorg?

Forskning og erfaring viser at:

 • Ingenting kan ta bort sorgen, men noe kan hjelpe…
 • Å dele tanker og følelser med andre barn/ungdom kan være en god måte å bearbeide sorgen.
 • Sorg kan gå i bølger. Det kan derfor være nyttig å delta i en sorggruppe, enten det er en stund siden dødsfallet eller det nylig har skjedd.

Gruppetilbudet gis til barn og ungdom fra barneskolealder til og med videregående.  Hver gruppe blir satt sammen etter alder og modenhetsnivå.

For å kunne delta i gruppen, trenger ikke dødsfallet til nær familiemedlem nylig ha skjedd. Barn og ungdom er stadig i utvikling, og det kan være positivt og være med i tilbudet selv om tapet skjedde for flere år siden.

 

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med:

Kjersti M. Østerud, kreftkoordinator Øvre Eiker kommune,
tlf. 918 59 479, mail: kjersti-m.osterud@ovre-eiker.kommune.no

Lars-Kristian Bekken, kreftkoordinator Modum kommune, tlf.409 09 790, mail: lars.kristian.bekken@modum.kommune.no

 

Informasjonsmøte for foresatte

Før oppstart av ny gruppe har vi et informasjonsmøte for foresatte.

Hver gruppe starter med et enkelt måltid.  Vi har praktiske aktiviteter/lek til hvert gruppemøte for å gjøre teorien forståelig for barna

Tema for treffene:

1. gang: Bli kjent. Dekorere en lysbrikke, som skal brukes hver gang.
2. gang: Liv og død, samt fortsette å bli kjent. Alle forteller det de ønsker om “sin historie”.
3. gang: Om sorg og følelser. Tegner følelser på en kropp, hvor kjennes det?
4. gang: Aktivitet (i løpet av perioden har vi en aktivitet etter ønske fra barna)
5. gang: Minner, trekke to billedkort.
6. gang: Hvordan takle stress og uro i kroppen? Starte på “minnebildet”.
7. gang: Fortsettelse minnebildet og avslutning.

Gruppe for barn og ungdom som har opplevd dødsfall i nær familie - Modum Kommune PDF document ODT document

Sist oppdatert 16. februar 2024