Kristi Skinnes er ansatt i nyopprettet stilling som klima- og miljørådgiver i Modum kommune. Kristi Skinnes er 59 år, og er bosatt i Åmot. Hun er gift og har tre barn. 

Skinnes kommer fra Vestre Viken helseforetak, der hun nå har kombinert stilling som fagsjef kvalitet i internservice, samt miljøvernrådgiver i foretaket. Hun starter i stillingen i Modum kommune i august måned.

- Jeg gleder meg veldig, og må innrømme at teksten i stillingsannonsen lyste mot meg. Jeg er dermed veldig glad for å få denne muligheten, sier Skinnes. 
Hun er opprinnelig fra Krødsherad, men har bodd i Åmot siden 1989. Hun var også kommunestyrerepresentant i siste periode.

Dette er en nyopprettet stilling, som kommer blant annet som en følge av den nylig vedtatte kommuneplanen. Der er miljø og klima ett av fire hovedsatsingsområder.


Skinnes forteller at hun kommer til å tenke både kort-. Og langsiktig når hun starter i sin nye jobb. Først og fremt må vi høste de lave fruktene der vi umiddelbart kan gjøre miljøfremmende tiltak. Ett eksempel kan være å forsøke å få til sykkelparkeringer ved våre virksomheter for å stimulere til økt sykkelbruk, sier Skinnes, som selv har solide ambisjoner om å benytte sykkel til og fra jobb.

- Men i en slik stilling er det også viktig å ha langsiktige mål, fortsetter hun. Dessuten, miljøvern og klima er ikke forbeholdt etat for teknisk og miljø.-Jeg håper å bli kjent, og få være med i ledermøter i alle etater.  Dette for å skaffe meg oversikt over hva som skjer, og vurdere hvor det eventuelt kan settes inn tiltak, sier hun.

Foto: Vestre Viken HF