Alle boligvirksomheter skal gjennomføre internkontroll. Kontrollen skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. 

Internkontroll er tiltak som skal sikre at boligvirksomheten organiseres i samsvar med helse, miljø og sikkerhetslovgivningen (internkontrollforskriften).

Styret i boligvirksomheten skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.