I tillegg til å feie piper og skorsteiner, gjennomfører feieren også boligtilsyn. Tilsynet omfatter:

  • Kontroll av fyringsanlegg
  • Adkomst for feiing av skorsteiner
  • Sjekk av brannteknisk utstyr, som slokkemidler og røykvarslere
  • Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål