Du har kanskje sett de "gule vestene" vandrende i Åmot en fredagskveld. Nå skal de "gule vestene" også bli synlige i Vikersund hver tirsdag og torsdag kveld. De er enten foreldre, foresatte, besteforeldre eller engasjerte ildsjeler som ønsker å forebygge uønskede hendelser i nærmiljøet ved å vise medmenneskelig omsorg. For det er når det går galt at unge trenger en trygg havn hos en natteravn.

I Modum er natteravnordningen organisert gjennom Frivilligsentralen, og er et samarbeid mellom Søndre og Nordre Modum ungdomsskole v/ FAU, Tryg Forsikring, ungdomsrommet og ungdomshuset. 

Ordningen startet opp igjen i oktober 2023 i Åmot i forbindelse med åpningstiden til ungdomshuset på fredager. En helt ny ordning starter opp i Vikersund i forbindelse med åpningstidene til ungdomsrommet tirsdager og torsdager.

Rekruttering 
Rekruttering skjer i hovedsak gjennom at foreldre til 8. og 9. og 10. klasse på SMU og NMU tar på seg den frivillige oppgaven med å være natteravn. 
Det er også behov for deg som er positivt opptatt av ungdommen til å melde deg som frivillig natteravn. 
Det er en av våre frivillige på Frivilligsentralen som setter opp vaktlistene i samarbeid med dere som har satt dere på en liste, og som holder kontakten. 

Kontakt
Er det noen som ønsker å være natteravn er det fint om de ringer eller sender SMS til FAU leder Søndre/Nordre Modum ungdomsskole eller til Frivilligsentralen tlf 951 74 474/908 69 011 eller e-post frivilligsentral@modum.kommune.no

Mer om det å være natteravn?

  • Kun voksne kan være natteravner. Vi trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring.
  • Vi er opptatt av at det skal være mangfold i natteravnene, både når det gjelder bakgrunn, alder og kjønn. 
  • Som natteravner opptrer vi nøytralt og inkluderende overfor dem vi møter og kommer i kontakt med på vandringen. 
  • Som natteravn skal vi alltid være edru og upåvirket av rusmidler under vandringen. 
  • Natteravnene skal være gode rollemodeller og trygge voksne. 
  • Natteravnene er avhengig av tillit og et godt omdømme. 
  • Som natteravn har vi forpliktet oss til å bevare taushet om det vi observerer eller får kjennskap til om enkeltpersoner. 
  • Alle natteravner må følge natteravnens etiske retningslinjer. 
  • Natteravnene er dekket av ulykkesforsikring i Tryg Forsikring når vi går natteravn.