Tre grupper anbefales å ta koronavaksine

Følgende grupper anbefales å ta koronavaksine:
- Aldersgruppen 65 og eldre
- Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe (se under hvem dette gjelder for) 
- Gravide
Enkelte  utenfor de gruppene vil av andre årsaker ha behov for/ønske om oppfriskingsdose.  
Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. 

Trykk på denne lenken for å komme til timebestilling 

Vaksineringen foregår på Smittevernsenteret, gamle Gustadmoen barnehage, Industriveien 42, Åmot.
Vi ønsker at innbyggerne i den grad det er mulig setter seg opp på time selv. En kan også bestille for andre, og vi ber pent om at slekt, venner og naboer hjelper dem som ikke klarer dette selv.
Har dere spørsmål eller problemer med timebestillingen, ring vaksinetelefonen 404 01 209 mandager og torsdager kl. 09.00-15.00.

Vi minner om at det må være minst en ukes intervall mellom influensa- og koronavaksine.

Les mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona og vaksinering her 

Beboere på institusjon får vaksine der de bor, og trenger følgelig ikke å bestille time. 
Skal du bestille time til barn under 18 år med alvorlig grunnsykdom; ring vaksinetelefonen.

Korona  er ikke lenger definert som en allmennfarlig sykdom, og fra 15. januar vil Modum kommune derfor ikke lenger dele ut gratis tester. 
Slike kan kjøpes på apotek og noen dagligvareforretninger

Sykdommer eller tilstander  definert som medisinske risikogrupper (18-64 år)

Hvis du er i denne risikogruppen, og mistenker korona, anbefaler vi at du tester deg.
Hvis testen er positiv, bør du ta kontakt med fastlegen for å vurdere behov for medikamentell behandling av korona. Dette kan i så fall gjøre sykdomsforløpet lettere.

rVwB 16lAAAAABJRU 5ErkJggg==

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag