​Kriteriene for kulturprisen er:
"Modum kommunes kulturpris tildeles en person, lag; forening eller institusjon som over lengre eller kortere tid har gjort en stor kulturell innsats for bygda"
 
Send skriftlig forslag, gjerne med en begrunnelse, til post@modum.kommune.no eller Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund
Frist : 10. desember 2023
 
Tidligere kulturprismottakere i Modum:
2022 Trine Bjørnstad
2021 Anne-May og Tommy Jørgensen
2020 Modum Husflidslag
2019 Birger Hammerstad
2018 Hans Petter Eriksen
2017 Johan Kaggestad
2016 Nina Brokhaug Røvang
2015 Runar Wam
2014 Thure Erik Lund og Cathrine Knudsen
2013 Modum historielag v/ Wermund Skyllingstad
2012 Liv Grønlund
2011 Anders Linnerud
2010 Lars Bottolfs, Jan Nestun og Terje Simensrud
2009 Svein Sønju
2008 Stian Tveit
2007 Øystein Naper
2006 Leif Skøien
2005 Modum Revy og teaterlag
2004 SMK Viking
2003 Arnt Berget
2002 Modum Kunstforening
2001 Gunnar Formodalen
2000 Geithus Musikkorps
1999 Erik Lobben
1998 Vilhelm Svenneby
1997 Ottar Hæhre
1996 Ikke utdelt
1995 Kari og Arild Løvik
1994 Stiftelsen Modum Blaafarveværk v/Tone og Kjell R. Steinsvik
1993 Kai Hundstadbråten
1992 Thure Lund
Er det spørsmål så ta kontakt med kommunalsjef for kultur og fritid, Per Aimar Carlsen - tlf 91315795