Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder legges med dette ut på høring.

Du finner dokumentet ved å trykke på denne lenken

Høringsfrist: 30. juni
Send eventuelle innspill til post@modum.kommune.no, evt i brev til Modum kommune, Postboks 138, 3371 Vikersund