Alkoholpolitisk plan legges med dette ut til høring

Alkoholpolitisk plan - høring

Høringssvar sendes til post@modum.kommune.no, evt brev til Modum kommune, Boks 38, 3371 Vikersund
Høringsfrist er 1. august