Et solid antall ansatte fra alle tjenestetilbud innen helse og velferd i Modum kommune var på plass da det tirsdag kveld ble arrangert fagmøte med hjertesvikt som tema.

Turid S. Pettersen (avansert klinisk sykepleier fra Hjemmetjenesten), Wenche Helen Skretteberg (avansert klinisk sykepleier fra Modumheimen og Vikersund legekontor), Eivind Kummen Frøhaug (tilsynslege Modumheimen) og Malin Mauseth (leder Frisklivssentralen) var blant de rundt 50 som fikk oppdatert sin kunnskap på det viktige feltet.

- Målet er en mer aktiv samhandling mellom alle de som jobber med helserelaterte tjenester i kommunen, legene, apotekene og hjertesviktpoliklinikken ved Ringerike sykehus, sier initiativtakeren, kommuneoverlege Pål Steiran.

Målet er nå å arrangere flere møter om ulike fagtemaer, samt også temamøter for å øke helsekompetansen blant brukere og deres familier.