Hedersmerkemottakerne
Foran (fra v.) Vibeke Hillestrøm, Else Hostvedt, Snefrid Ringqvist, Line Andfossen, May Anita Bergan, Grete Skauen Gravbråten, Elisabeth Grønlund, Eva-Kristine Hansen, Sunni Grøndahl Aamodt (ordfører), Aud Norunn Strand (kommunedirektør og hedersmerkemottaker), Laila Fredheim, Tonje Løvstad Hesthagen, Randi Katrine Knutson, Mariann Myklebust, Merethe Aasmundrud, Hilde Kvalshaugen Glesne, Gro Strand. 

Midten (fra v.) Gro Tingelstad, Britt Olaug Larsen, Ana Belic, Unn -Mari Mortenstø ,  Trine Anita Skretteberg, Hanne Mjølid Braathen, Anne Berit Gravermoen Oland, Lise GrønlundKjølstad, Marianne Tandberg, Anette Røste, Nina Dahlen, Kristin Gundhus Mørk,  Sonja Hagen,  Anne Kristin Desserud Olsen, Tone Lise Jahr, Anita Aunmo, Gry Gudbrandsen Dokken, Birgit Wenche Rove Bentsen, Mette Berget Grøterud, Gro Helen Schartau, Marit Sem Knutson

Bak (fra v.)  Gro Moen , Mona Tandberg, Vera Refsahl Kjemperud , Anne Marit Ingvoldstad; Tor Egil Gravbråten; Ståle Holck, Morten B. Hæhre, Nils Inge Moen, Øyvind Kjølstad; Jon Harald Kvaase; John Arne Wendelborg, Ole Jacob Hellerud, Randi Vesetrud Multemyr, Ann Karen Strand, Nina Dokken Nesheim, Gro Korsbøen, Tone Gubberud

78 ansatte i Modum kommune var inviterte til å ta i mot hedersmerke etter 25 års tjeneste, diplom, gavesjekk under en festmiddag i Glasshytta på Blaafarveværket mandag kveld.
Både ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og kommunedirektør Aud Norunn Strand roste medarbeiderne for samvittighetsfull og god tjeneste, og la vekt på nødvendigheten av kontinuitet og erfaring i kommunens tjeneste overfor våre innbyggere.
Det å være trofaste med- og støttespillere i folks hverdag nær sagt fra vugge til grav, samt håndtere ekstreme situasjoner, har vært varemerket og kjennetegner disse hedersmenneskene.
Trine Anita Skretteberg holdt en nydelig takk for maten- og hilsen fra jubilantene-tale.

 

Her kan du lese ordførerens tale

Gratulerer med dagen alle sammen! 
Nå er det 78 trofaste, samvittighetsfulle og flinke medarbeidere som i år får utdelt hedersmerket etter 25 år som ansatt i Modum kommune. 

Mange er til stede her i dag, og rundt meg ser jeg hedersmennesker det er en stor glede å kunne feire; med merke, med en flott middag i historiske omgivelser – og noen ord med på veien fra kommunedirektør og meg som ordfører.

Jeg har regnet litt på dette. 78 personer som hver har jobbet minst 25 år. Det blir til sammen hele 1950 år, det! Dette er mye erfaring og kompetanse. 
Det skal en ikke kimse av! 

Jeg er nå ordfører på det femte året. På grunn av  koronaen ble jeg fra starten godt kjent med kommunens organisasjon og omstillingsevnen til dere ansatte. Og tro meg, jeg har mange ganger latt meg imponere og begeistre av både innsats, kapasitet, faglig nivå, omtanke og ansvarsfølelsen. 
Dere sitter samlet sett på en stor erfaring og kompetanse som vi er helt avhengig av for å kunne levere gode tjenester.

Til dere som jobber innen familie og oppvekst; tusen takk for jobben dere har gjort i minst 25 år med ungene og ungdommene våre. 

Til dere som jobber innen helse og velferd; tusen takk for jobben dere gjør for innbyggerne som trenger, både livsnødvendige tjenester, pleie, omsorg og mange andre tjenester. Og jeg vil takke for at dere bidrar i det pågående arbeide med å tilpasse oss framtidas behov.

Til dere som jobber i teknisk og miljø; uten dere hadde ikke infrastrukturen virket – og vi hadde blitt lammet. Og med å møte innbyggerne med sine planer og gi råd og veiledning. Tusen takk for jobben dere har gjort og gjør.

Til dere som jobber i innen kultur og fritid: Tusen takk for alle bidrag for at Modum er en god kommune å bo i – med kultur på mange plan og frivilligheten (dere bidrar til) og som vi kan være stolte av. 

Og til dere som jobber innen støtte og utvikling: Dere er navet i systemet, kanskje litt usynlig i det daglige, men likevel veldig viktige. 
Tusen takk til dere også.

Kommunen er til for innbyggerne!
Og dere, og alle ansatte er til for å tjene, betjene og serve cirka 14 700moinger 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det har hver og en av dere bidratt til som en del av det store tannhjulet i 25 år, altså siden før siste århundreskifte. Og jeg håper mange av dere står i stillingene lenge enda.

En eldre arbeidstaker her i kommunen skal en gang ha sagt med en oppgitt stemme:
« Je lærer dem opp, og borte blir’ em! «
I en verden med store endringer, og i et arbeidsliv der vi ser at ansatte i større grad enn før skifter arbeidsgiver, er det så spesielt viktig med noen som dere – kontinuitetsbærerne-  lojale og trofaste medarbeidere som er der – hele tiden - år etter år- som kjenner bygda, som kjenner innbyggerne, og som nær sagt i det daglige forbindes med jobben dere gjør - for Modum kommune.
Vi setter så utrolig stor pris på dere.

Så til slutt; Tusen takk igjen fra meg og alle innbyggerne i Modum komme.
Nå kan dere bære et merke som viser akkurat det - dere er hedersmennesker.
Gratulerer til dere- og takk igjen fra oss og meg.

Hederstegnmottakere familie og oppvekst

Hedersmerkemottakere flankert av ordfører Sunni Grøndahl Aamot og  kommunalsjef Per Kvaale Caspersen

Hederstegnmottakere teknisk og miljø

Hedersmerkemottakere med ordfører Sunni Grøndahl Aamot 

Hederstegnmottakere støtte og utvikling

Hedersmerkemottakere flankert av ordfører Sunni Grøndahl Aamot og  kommunalsjef Ambjørg Flaata

Hederstegnmottaker kultur og fritid

Hedersmerkemottaker Gro Moen med ordfører Sunni Grøndahl Aamot og kommunalsjef Per Aimar Carlsen

Hederstegnmottakere helse og velferd

Hedersmerkemottakere flankert av ordfører Sunni Grøndahl Aamot og  kommunalsjef Aase Kristin Andreassen