• Største tillatt hastighet med motorbåt i Tyrifjorden er 5 knop - sør for en linje trukket rett vestover fra vika nord for Natvedtodden (se kart) 
  • Vannscootere har samme begrensninger og regler som motorbåt.
  • Utenom disse områdene er største tillatte hastighet på Tyrifjorden 25 knop, bortsett fra at maksgrensen er 5 knop i 100 meterssoner langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. 
  • I Vassbunnvika i Bergsjø er all motorisert ferdsel forbudt syd for en linje trukket mellom Plantefeltet og Sønstebybekkens utløpsdelta 
  • Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Modum
  • Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på andre vassdrag  enn Tyrifjorden, Drammenselva m/Bergsjø, Snarumselva og Simoa.

Her er forskriften 

biotop.jpg