Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Dette er et kurs om Trygghetssirkelen (COS P – Circle of Security).

Modum kommune arrangerer 2 COS P kurs à treff høsten 2022. Kursholdere er godkjente COS-P veiledere og  ansatt i Modum kommune                                                         

Kurs 1:
Tirsdager kl. 18.00 - 20.00 - oppstart 20.09.22 på Vikersund helsestasjon.

Kurs 2:
Fredager kl. 12.30 - 14.30 - oppstart 23.09.22 på Åmot helsestasjon.

Det er begrenset antall plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager.
Det gis ikke anledning til å ha med barn på kurstreffene.
Kurset koster 300,- kr pr person

PÅMELDING: trykk på lenken eller skan QR kode

ooigFdFGUcsHd 3X 8B 6qWwlZ 9lPcwAAAAASUVORK 5CYII=

Mer informasjon om kurset:
folkom.no - å være foreldre - verdens vanskeligste oppgave

Vi ser fram til å møte deg på kurs !