Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner og piper, og tilsyn i boliger. Feiing er i dag behovsprøvd, noe som betyr at vi de siste årene har kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og stmengden i hver enkelt skorstein. Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette. 

Feieren foretar en vurdering av hvor ofte det bør feies i hvert enkelt fyringsanlegg. Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være vurderingskriterier for risiko.

Lovpålagte oppgaver som feiervesenet utfører:

 • Brannforebyggende tilsyn i bolig, inkludert fyringsanlegg
 • HMS-tilsyn i boligvirksomheter
 • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger. 
 • Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak
   

I tillegg til de lovpålagte oppgavene utfører feiervesenet:

 • Feiing av fyrkjeler, røykgassanalyse, fresing av skorstein
 • Kontroll/informasjon ved trekkproblemer
 • Feiing/rensing av ildsteder og fyrkjeler
 • Røykgassanalyse av sentralfyrkjeler
 • Utlån av feierutstyr