Modum kommune, og de andre kommunene i Ringeriksregionen, tilbyr etablererveiledningstjenesten Sirius ACT til våre innbyggere som ønsker å starte og komme i gang med din virksomhet. 

Sirius ACT holder til i kontorfellesskapet LUNA ved (USN) Universitetet Sørøst-Norge i Hønefoss.

Kontaktperson: Per Erik Henriksen
E- post: Per.erik@siriusact.no
Telefon: 91781819
 

Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte? 


Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift; ta gjerne kontakt.

Sirius ACT tilbyr tjenester til et bredt spekter av gründere, som forsøker å finne sin plass i markedet. Etablererveiledningen fungerer som en førstelinjetjeneste. 

Du får vite hvordan du starter egen bedrift, og Sirius ACT sparrer gjerne med deg rundt idé, marked, behov og utvikling. 

Dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet, vil bli gitt etter behov. 
 

Inkludering og miljø


NAV tiltak – Sirius ACT samarbeider med NAV for å hjelpe mennesker med redusert arbeidsevne, og andre med betydelig bistandsbehov tilbake til arbeidsmarkedet. Dette gjør vi gjennom å levere oppfølgingstiltaket i samarbeid med NAV og etablererprogrammer.

Ekspertbistand – Sirius ACT er en ledende aktør på ekspertbistand i Norge. Vi legger til rette for at virksomheter kan engasjere en ekstern ekspert for å håndtere komplekse sykefraværssaker. Vi jobber med dette hos en rekke virksomheter.

Arbeidsmiljø – Sirius ACT bistår kunder med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette gjøres ved å fokusere på ledere, medarbeidergruppen som helhet og individuelle medarbeidere. Vi har alltid et tett samarbeid med HR og eventuelt HMS-ansvarlige hos våre kunder.

Lederutvikling

Sirius ACT tilbyr også lederprogrammer.
Les mer om lederutvikling på nettsiden til Sirius ACT