Kommunedirektør Aud Norunn Strand la i dag, mandag 20. oktober, fram sitt budsjettforslag for 2024, samt økonomiplan for årene fra 2024-2027 for formannskapet.
Budsjettetforslaget skal nå behandles  i de respektive partiene, og kommer til endelig sluttbehandling i kommunestyremøtet fredag 8. desember. 

Her kan du se kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027