Kommunestyret vedtok fredag 9. desember 2023 budsjett for 2024, samt økonomiplan 2024-2027.
Posisjonens forslag, som ble vedtatt, er nå innarbeides nå i kommunedirektørens forslag.

Du kan se budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-27 ved å trykke her