Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte

Helle Skuterud

Leder Servicetorg og dokumentsenter

helle.skuterud@modum.kommune.no

Telefon: 994 89 408Ansattliste
Navn Tittel Avdeling Telefon E-post
Aud Norunn Røsok Strand Kommunedirektør 915 11 049 aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Dag Funderud Kommunalsjef teknisk og miljø dag.funderud@modum.kommune.no.no
Kathrine Vorren Fagansvarlig park Teknisk og miljø kathrine.vorren@modum.kommune.no
Per Aimar Carlsen Kommunalsjef kultur og fritid 913 15 795 per.aimar.carlsen@modum.kommune.no

Bemanningssentralen

Anita Sognelien Leder anita.sognelien@modum.kommune.no

Familie og oppvekst

Aina Susan Plassen Assisterende leder Skredsvikmoen barnehage aina.susan.plassen@modum.kommune.no
Anette Svendsen Ek Styrer Kroka barnehage 32 77 83 89 anette.ek.svendsen@modum.kommune.no
Anne Marit Ingvoldstad Rektor Sysle skole 32 77 89 62 anne.marit.ingvoldstad@modum.kommune.no
Eli Hellerud Styrer Mælumenga barnehage 32 77 83 15 eli.hellerud@modum.kommune.no
Hege Buxrud Rektor Stalsberg skole hege.buxrud@modum.kommune.no
Hege Grøtterud Skalstad Styrer Nordbråten barnehage 32 78 57 58 Hege.Skalstad@modum.kommune.no
Kjetil Gulsrud Lundemoen Utviklingsleder Familie og oppvekstkontor 990 31 512 Kjetil.Gulsrud.Lundemoen@modum.kommune.no
Kristin Kihle Andersen Rektor Voksenopplæringen 32 78 67 30 kristin.kihle.andersen@modum.kommune.no
Lise Syvertsen Leder Bårudåsen barnehage lise.syvertsen@modum.kommune.no
Mariann Moe Martinsen StyrerSkredsvikmoen barnehage 32 78 47 64 mariann.moe.martinsen@modum.kommune.no
Marit Megård Rektor Vikersund skole 32783474 Marit.Megard@modum.kommune.no
Per Kvaale Caspersen Kommunalsjef familie og oppvekst 950 71 542 per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no
Ragnhild Engh Styrer Brunes naturbarnehage ragnhild.engh@modum.kommune.no
Ståle Bråthen Rektor Nordre Modum ungdomsskole 32 78 14 30 stale.brathen@modum.kommune.no
Trine Anita Skretteberg Styrer Barnas hus Barnehage trine.anita.skretteberg@modum.kommune.no
Tutte Mitchell Olsen Rektor Modum Bad skole 406 09 855 tutte.mitchell.olsen@modum.kommune.no

Helse

Tommy Grønlund Leder Flyktningetjenesten Helse og velferd 408 08 998 Tommy.Gronlund@modum.kommune.no

Helse og velferd

Aase Kristin Andreassen Kommunalsjef 476 04 053 aase.kristin.andreassen@modum.kommune.no
Bjørn Gustav Jakobsen Leder Geithus bofellesskap 959 36 319 bjorn.gustav.jakobsen@modum.kommune.no
Elisabeth Grønlund Leder A0 og natt- Modumheimen 32 77 89 50 elisabeth.gronlund@modum.kommune.no
Eva Kristine Hansen Leder av stab Helse 977 01 073 eva-kristine.hansen@modum.kommune.no
Gro Jensvoll Leder Sentralkjøkkenet 959 38 896 Gro.Jensvoll@modum.kommune.no
Gry Jacobsen Avdelingsleder Midt-Buskerud barnevernstjeneste gry.jacobsen@modum.kommune.no
Henriette Tellefsen Leder avdeling E, Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 22 Henriette.Tellefsen@modum.kommune.no
Hilde Øverby Leder Forebyggende enhet 908 94 013 hilde.overby@modum.kommune.no
Ida Marie Laache Leder Skolegata bofellesskap ida.marie.laache@modum.kommune.no
Irene Grønland Andresen Leder Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 20 irene.andresen@modum.kommune.no
Jorunn Killingstad Leder Frisklivssentralen Helse 32 78 08 44 Jorunn.Killingstad@modum.kommune.no
Kaja Solbakken Bjerke Leder Barnevernstjenesten 977 04 100 kaja.solbakken.bjerke@modum.kommune.no
Leif Kristian Kongstein Fagrådgiver Tilrettelagte tjenester 482 70 650 leif.kristian.kongstein@modum.kommune.no
Lena Liljedal Torgersen Leder Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten 909 14 728 Lena.Liljedal.Torgersen@modum.kommune.no
Lene Tekfeldt Hansen Leder Familiens hus Familiens hus 478 76 716 lene.sofie.tekfeldt.hansen@modum.kommune.no
Liv Hilde Ruud Leder tilrettelagte tjenester 994 09 894 LivHilde.Ruud@modum.kommune.no
Liv Mari Nævdal Leder A3 og A4 Modumheimen Modumheimen 934 62 676 Liv.Mari.Naevdal@modum.kommune.no
Merete Melgaard Leder B-bygget og dagsenter Modumheimen Modumheimen 922 37 288 Merete.Melgaard@modum.kommune.no
Ole Magnus Hansen Fysioterapeut barn og unge 917 05 887 ole.magnus.hansen@modum.kommune.no
Siv Merethe Gjedrem Leder Modum Arbeidssenter siv.merethe.gjedrem@modum.kommune.no
Siw Inger Askilsrud Leder Ekornstua og Badeveien 487 70 650 siw.inger.askilsrud@modum.kommune.no
Tine Hilsen Eggen Leder Rask psykisk helsehjelp tine.hilsen.eggen@modum.kommune.no
Torun Svingen Kittelsen Leder Furulund torunn.kittelsen.svingen@modum.kommune.no
Vibeke Helen Valum Leder Hjemmebaserte tjenester 472 75 472 vibeke.valum@modum.kommune.no
Vigdis Sund Tveiten Leder Modumheimen vigdis.sund.tveiten@modum.kommune.no

Helse- og sosialetaten

Kine Leversby Leder Saksbehandlerenheten 951 42 952 Kine.Leversby@modum.kommune.no
Under utlysning utlysning Leder Skolegata bofellesskap

Kultur og fritid

Bente Lyngholm Røste Leder Kultur 32 78 94 27 bente.roste@modum.kommune.no
Hege Bendiksby Leder Furumo svømmehall 32 78 08 11 hege.bendiksby@modum.kommune.no
Olga Alexandra Holter Rektor kulturskolen 920 92 347 olga.alexandra.holter@modum.kommune.no
Tone Christine Cook Leder Midt-Buskerud bibliotek Kultur 970 56 624 Tone.Christine.Cook@modum.kommune.no
Øyvind Christensen Leder kulturhus og kino 32 78 94 25 christensen@modum.kommune.no

NAV

cathrine.volden Leder Helse cathrine.volden@nav.no

Oppvekst og familie

Nina Dokken Nesheim Leder PPT 454 54 228 nina.dokken@modum.kommune.no
Nina Tandberg Muller Rektor Enger skole Nina.Tandberg.Muller@modum.kommune.no
Pål Skretteberg Rektor Søndre Modum ungdomsskole 32 77 83 00 pal.skretteberg@modum.kommune.no
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder 408 46 511 Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no

Støtte og utvikling

Anne-Bjørg Aspheim Kommunalsjef Rådmannskontoret 922 63 757 anne-bjorg.aspheim@modum.kommune.no
Erla Sverdrup Personalsjef 906 95 106 erla.sverdrup@modum.kommune.no
Gro Øverby Leder Økonomiavdelingen 992 33 798 Gro.Overby@modum.kommune.no
Helle Skuterud Leder Servicetorg og dokumentsenter 994 89 408 helle.skuterud@modum.kommune.no
Håvard Orsteen Leder IT-avdelingen 917 79 968 haor@modum.kommune.no

Teknisk og miljø

Knut Grimnes Leder Formålsbygg 902 05 429 knut.grimnes@modum.kommune.no
Knut Olav Thorset Leder Vedlikeholdsavdeling 409 21 062 KnutOlav.Thorset@modum.kommune.no
Per Einar Elvigen Leder brannvesen 909 61 805 per.elvigen@modum.kommune.no
Reidar Jakobsen Leder Byggesak Byggesak reidar.jakobsen@modum.kommune.no
Tomm Kristiansen Leder kommunalteknisk 915 64 270 Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no

Teknsik og miljø

Hanne Jorun Aamodt Leder Renholdsavdelingen 950 69 229 Hannejorun.Aamodt@modum.kommune.no