Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

A A A

Ansatte
Ansattliste
Navn Tittel Avdeling Telefon E-post

Helse- og sosialetaten

Anders Lind Leder Mestringsenheten 904 14 504 anders.lind@modum.kommune.no
Berit Fischer Leder Frydenberg 410 05 871 Berit.Fischer@modum.kommune.no
Birte Sætrang Leder Institusjonstjenesten 482 93 565 birte.saetrang@modum.kommune.no
Bjørn Gustav Jakobsen Leder Geithus bofellesskap 959 36 319 bjorn.gustav.jakobsen@modum.kommune.no
Bodil Johansen Leder Hjemmetjenesten sør 948 36 124 Bodil.Johansen@modum.kommune.no
Cicilie Ingrirud Leder Badeveien bofellesskap 480 70 946 cicilie.ingrirud@modum.kommune.no
Elisabeth Grønlund Leder A0 og natt Modumheimen 32 77 89 50 elisabeth.gronlund@modum.kommune.no
Gro Jensvoll Leder Sentralkjøkkenet 959 38 896 Gro.Jensvoll@modum.kommune.no
Henriette Tellefsen Leder avdeling E Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 22 Henriette.Tellefsen@modum.kommune.no
Hilde Lysgård Knutsen Leder NAV Hilde.Lysgard.Knutsen@modum.kommune.no
Hilde Øverby Leder Forebyggende enhet 908 94 013 hilde.overby@modum.kommune.no
Irene Grønland Andresen Leder Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 20 irene.andresen@modum.kommune.no
Jeanette Jacobsen Leder Bemanningssentralen 409 11 300 Jeanette.jacobsen@modum.kommune.no
Jorunn Killingstad Leder Frisklivssentralen 32 78 08 44 Jorunn.Killingstad@modum.kommune.no
Kine Leversby Leder Saksbehandlerenheten 951 42 952 Kine.Leversby@modum.kommune.no
Lena Liljedal Torgersen Leder Hjemmetjenesten nord 32 78 93 40 Lena.Liljedal.Torgersen@modum.kommune.no
Linda Heggelund Leder Furulund bofellesskap/ ambulerende tjenester 954 07 477 Linda.Heggelund@modum.kommune.no
Liv Hilde Ruud Leder Tun tilrettelagte tjenester 994 09 894 LivHilde.Ruud@modum.kommune.no
Liv Mari Nævdal Leder A3 og A4 Modumheimen 934 62 676 Liv.Mari.Naevdal@modum.kommune.no
Merete Melgaard Leder B-bygget og dagsenter Modumheimen 922 37 288 Merete.Melgaard@modum.kommune.no
Nanna Nordhagen Helse- og sosialsjef 480 33 970 nanna.nordhagen@modum.kommune.no
Rolf Enger Leder A1 og A2 Modumheimen 480 06 341 Rolf.Enger@modum.kommune.no
Siv Merethe Gjedrem Pedersen Leder Modum arbeidssenter 32 77 83 77 siv.merethe.gjedrem@modum.kommune.no
Siv Rørvik Leder Barnevernstjenesten 977 04 100 Siv.Rorvik@modum.kommune.no
Siw Inger Askilsrud Leder Ekornstua 487 70 650 siw.inger.askilsrud@modum.kommune.no
Tommy Grønlund Leder Flyktningetjenesten 408 08 998 Tommy.Gronlund@modum.kommune.no
Tove Halvorsen Leder av stab 948 25 936 tove.halvorsen@modum.kommune.no
Tove Janne Zalander Leder Skolegata bofellesskap 414 81 848 Tove.Janne.Zalander@modum.kommune.no
Wencke Vooren Aase Leder Ergo- og fysioterapi 415 52 694 wencke.aase@modum.kommune.no

Kulturetaten

Bente Lyngholm Røste Leder Ungdom, idrett og allmenkultur 32 78 94 27 bente.roste@modum.kommune.no
Hege Bendiksby Leder Furumo svømmehall 32 78 08 11 hege.bendiksby@modum.kommune.no
Nils Henry Wichmann Rektor Kulturskolen 32 78 94 20 Nils.Wichmann@modum.kommune.no
Tone Christine Cook Skustad Leder Bibliotek 970 56 624 Tone.Christine.Cook@modum.kommune.no
Øyvind Christensen Leder Kulturhus og kino 32 78 94 25 christensen@modum.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Anne-Bjørg Aspheim Leder Sentraladministrasjonen 922 63 757 anne-bjorg.aspheim@modum.kommune.no
Aud Norunn Røsok Strand Rådmann 915 11 049 aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Erla Sverdrup Personalsjef 906 95 106 erla.sverdrup@modum.kommune.no
Gro Øverby Leder Økonomiavdelingen 992 33 798 Gro.Overby@modum.kommune.no
Helle Skuterud Leder Servicetorg og dokumentsenter 994 89 408 helle.skuterud@modum.kommune.no
Håvard Orsteen Leder IT-avdelingen 917 79 968 haor@modum.kommune.no

Teknisk etat

Hanne Jorun Aamodt Leder Renhold 950 69 229 HanneJorun.Aamodt@modum.kommune.no
Ida Wigdel Parkvesen Leder 995 93 632 ida.wigdel@modum.kommune.no
Knut Grimnes Leder Formålsbygg 902 05 429 knut.grimnes@modum.kommune.no
Knut Olav Thorset Leder Vedlikehold 409 21 062 KnutOlav.Thorset@modum.kommune.no
Per Einar Elvigen Leder Brannvesen 909 61 805 per.elvigen@modum.kommune.no
Silseth Harald Teknisk sjef 975 45 756 harald.silseth@modum.kommune.no
Tomm Kristiansen Leder Kommunalteknisk 915 64 270 Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no
Øystein Lid Larsen Leder Areal, landbruk og miljø 481 24 009 oystein.lid.larsen@modum.kommune.no

Undervisningsetaten

Anette Svendsen Ek Styrer Kroka barnehage 32 77 83 89 anette.ek.svendsen@modum.kommune.no
Anne Kristin Brunæs Styrer Barnas hus barnehage 32 78 73 40 anne.kristin.brunaes@modum.kommune.no
Anne Marit Ingvoldstad Rektor Sysle skole 32 77 89 62 anne.marit.ingvoldstad@modum.kommune.no
Eli Hellerud Styrer Brunes naturbarnehage 32 77 83 15 eli.hellerud@modum.kommune.no
Hege Grøtterud Skalstad Styrer Nordbråten barnehage 32 78 57 58 Hege.Skalstad@modum.kommune.no
Heidi Glesnes Styrer Mælumenga barnehage 32 78 66 40 heidi.glesnes@modum.kommune.no
Kjersti Bruu Rektor Buskerud skole 924 18 144 Kjersti.Bruu@modum.kommune.no
Kjetil Gulsrud Lundemoen Utviklingsleder Undervisningskontoret 990 31 512 Kjetil.Gulsrud.Lundemoen@modum.kommune.no
Kristin Kihle Andersen Rektor Voksenopplæringen 32 78 67 30 kristin.kihle.andersen@modum.kommune.no
Mariann Moe Martinsen Styrer Skredsvikmoen barnehage 32 78 47 64 mariann.moe.martinsen@modum.kommune.no
Marit Megård Konstituert rektor Vikersund skole 32783474 Marit.Megard@modum.kommune.no
Melinda Elisenberg Løver Rektor Enger skole 32 87 07 71 Melinda.Elisenberg.Lover@modum.kommune.no
Nina Dokken Nesheim Leder PPT 454 54 228 nina.dokken@modum.kommune.no
Per Kvaale Caspersen Undervisningssjef 950 71 542 per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no
Pål Skretteberg Konstituert rektor Stalsberg skole 32 77 83 00 pal.skretteberg@modum.kommune.no
Ragnhild Engh Konstituert styrer Nordbråten barnehage 94786645 Ragnhild.Engh@modum.kommune.no
Ståle Bråthen Rektor Nordre Modum ungdomsskole 32 78 14 30 stale.brathen@modum.kommune.no
Tutte Mitchell Olsen Rektor Modum Bad skole 406 09 855 tutte.mitchell.olsen@modum.kommune.no
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder 408 46 511 Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no
Vidar Moen Konstituert rektor Søndre Modum ungdomsskole 32778302 Vidar.Moen@modum.kommune.no