Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

A A A

Ansatte
Ansattliste
Navn Tittel Avdeling Telefon E-post

Helse- og sosialetaten

Anders Lind Leder Hverdagsmestring 904 14 504 anders.lind@modum.kommune.no
Anne Hilde Gust Fure Leder B-bygget Modumheimen 32 77 89 57 anne-hilde.fure@modum.kommune.no
Audun Eriksen Virksomhetsleder Modumheimen 32 77 89 39 audun.eriksen@modum.kommune.no
Birte Sætrang Leder Frydenberg 482 93 565 birte.saetrang@modum.kommune.no
Bjørn Gustav Jakobsen Leder Geithus bo- og dagsenter 959 36 319 bjorn.gustav.jakobsen@modum.kommune.no
Cicilie Ingrirud Leder Badeveien bofellesskap 480 70 946 cicilie.ingrirud@modum.kommune.no
Elisabeth Hamstad Leder avdeling A0 Modumheimen 32 77 89 50 elisabeth.hamstad@modum.kommune.no
Gro Jensvoll Leder Sentralkjøkkenet 959 38 896 Gro.Jensvoll@modum.kommune.no
Henriette Tellefsen Leder avdeling E Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 22 Henriette.Tellefsen@modum.kommune.no
Hilde Lysgård Knutsen Leder NAV Hilde.Lysgard.Knutsen@modum.kommune.no
Hilde Øverby Ledende helsesøster 908 94 013 hilde.overby@modum.kommune.no
Irene Grønland Andresen Leder Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 20 irene.andresen@modum.kommune.no
Jeanette Jacobsen Leder Bemanningssentralen 409 11 300 Jeanette.jakobsen@modum.kommune.no
Jone Solberg Vik Leder Rask Psykisk Helsehjelp Jone.Solberg.Vik@modum.kommune.no
Jorunn Killingstad Leder Frisklivssentralen 32 78 08 44 Jorunn.Killingstad@modum.kommune.no
Lena Liljedal Torgersen Leder Hjemmetjenesten Nord 32 78 93 40 Lena.Liljedal.Torgersen@modum.kommune.no
Linda Heggelund Leder Furulund bofellesskap/Ambulere 954 07 477 Linda.Heggelund@modum.kommune.no
Liv Hilde Ruud Virksomhetsleder funksjonshemmede 994 09 894 LivHilde.Ruud@modum.kommune.no
Liv Mari Nævdal Leder avdeling A3 Modumheimen 934 62 676 Liv.Mari.Naevdal@modum.kommune.no
Merete Melgaard Leder avdeling A1 Modumheimen 922 37 288 Merete.Melgaard@modum.kommune.no
Nanna S. Nordhagen Helse- og sosialsjef 480 33 970 nanna.nordhagen@modum.kommune.no
Rolf Enger Leder avdeling A2 Modumheimen 480 06 341 Rolf.Enger@modum.kommune.no
Sidse Nielsen Leder Hjemmetjenesten Sør 400 79 142 Sidse.Nielsen@modum.kommune.no
Siri Randi Bjerkeset Gleditsch Leder avdeling A4 Modumheimen 32 77 83 50 Siri.Randi.Bjerkeset.Gleditsch@modum.kommune.no
Siv Merethe Gjedrem Pedersen Leder Modum arbeidssenter 32 77 83 77 siv.merethe.gjedrem@modum.kommune.no
Siv Rørvik Leder Barnevern 977 04 100 Siv.Rorvik@modum.kommune.no
Siw Inger Askilsrud Leder Ekornveien 32 15 99 11 siw.inger.askilsrud@modum.kommune.no
Tommy Grønlund Leder Flyktningetjenesten 408 08 998 Tommy.Gronlund@modum.kommune.no
Tove Halvorsen Leder av stab 948 25 936 tove.halvorsen@modum.kommune.no
Tove Janne Zalander Leder Skolegata bofellesskap 414 81 848 Tove.Janne.Zalander@modum.kommune.no
Veronica Reistad. Leder Saksbehandlerenheten 481 35 882 Veronica.Reistad@modum.kommune.no
Wencke Vooren Aase Leder Helse 415 52 694 wencke.aase@modum.kommune.no
Yvonne Solheim Brandtenborg Leder avdeling B og C Vikersund bo- og dagsenter 901 75 439 yvonne.solheim@modum.kommune.no

Kulturetaten

Bente Lyngholm Røste Leder Kultur 32 78 94 27 bente.roste@modum.kommune.no
Hege Bendiksby Leder Furumo Svømmehall 32 78 08 11 hege.bendiksby@modum.kommune.no
Nils Henry Wichmann Rektor Kultur 32 78 94 20 Nils.Wichmann@modum.kommune.no
Per Aimar Carlsen Kultursjef 32 78 94 22 per.aimar.carlsen@modum.kommune.no
Tone Christine Cook Biblioteksjef Kultur 970 56 624 Tone.Christine.Cook@modum.kommune.no
Øyvind Christensen Leder Kulturhus 32 78 94 25 christensen@modum.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Anne-Bjørg Aspheim Leder 922 63 757 anne-bjorg.aspheim@modum.kommune.no
Aud Norunn Røsok Strand Rådmann 915 11 049 aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Erla Sverdrup Personalsjef 906 95 106 erla.sverdrup@modum.kommune.no
Gro Øverby Leder Økonomiavdelingen 992 33 798 Gro.Overby@modum.kommune.no
Helle Skuterud Leder Servicetorget 994 89 408 helle.skuterud@modum.kommune.no
Håvard Orsten Leder IT-avdelingen 917 79 968 haor@modum.kommune.no

Teknisk etat

Hanne Jorun Aamodt Leder Renhold 950 69 229 HanneJorun.Aamodt@modum.kommune.no
Ida Kristine Steffensen Wigdel Kommunegartner 995 93 632 ida.wigdel@modum.kommune.no
Knut Grimnes Leder Formålsbygg 902 05 429 knut.grimnes@modum.kommune.no
Knut Olav Thorset Leder Vedlikeholdsleder 409 21 062 KnutOlav.Thorset@modum.kommune.no
Per Einar Elvigen Leder Varabrannsjef 909 61 805 per.elvigen@modum.kommune.no
Silseth Harald Teknisk Sjef 975 45 756 harald.silseth@modum.kommune.no
Tomm Kristiansen Leder Vei 915 64 270 Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no
Øystein Lid Larsen Leder ALM 481 24 009 oystein.lid.larsen@modum.kommune.no

Undervisningsetaten

Anette Svendsen Ek Leder Kroka barnehage 32 77 83 89 anette.ek.svendsen@modum.kommune.no
Anne Britt Skaar Rektor Skole 414 42 802 anne.britt.skaar@modum.kommune.no
Anne Kristin Brunæs Leder Barnas hus barnehage 32 78 73 40 anne.kristin.brunaes@modum.kommune.no
Anne Marit Ingvoldstad Rektor Skole 32 77 89 62 anne.marit.ingvoldstad@modum.kommune.no
Eli Hellerud Leder Brunes naturbarnehage 32 77 83 15 eli.hellerud@modum.kommune.no
Hege Grøtterud Skalstad Leder Nordbråten barnehage 32 78 57 58 Hege.Skalstad@modum.kommune.no
Heidi Glesnes Leder Mælumenga barnehage 32 78 66 40 heidi.glesnes@modum.kommune.no
Kjersti Bruu Rektor Skole 924 18 144 Kjersti.Bruu@modum.kommune.no
Kristin Kihle Andersen Rektor Voksenopplæringen 480 33 970 kristin.kihle.andersen@modum.kommune.no
Mariann Moe Martinsen Leder Skredsvikmoen barnehage 32 78 47 64 mariann.moe.martinsen@modum.kommune.no
Melinda Elisenberg Løver Rektor Skole 32 87 07 71 Melinda.Elisenberg.Lover@modum.kommune.no
Mona Lund Rektor Stalsberg skole 906 10 196 mona.g.lund@modum.kommune.no
Nina Dokken Nesheim Leder PPT 454 54 228 nina.dokken@modum.kommune.no
Per Kvaale Caspersen Undervisningssjef 950 71 542 per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no
Pål Skretteberg Rektor Skole 32 77 83 00 pal.skretteberg@modum.kommune.no
Ståle Bråthen Rektor Skole 32 78 14 30 stale.brathen@modum.kommune.no
Tutte Mitchell Olsen Rektor Modum Bad skole 406 09 855 tutte.mitchell.olsen@modum.kommune.no
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder 408 46 511 Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no