Velkommen til en uformell møteplass hvor du kan snakke med en jobbveileder over en kopp kaffe. Du kan få hjelp til å oppdatere CV, skrive søknad, finne ledige stillinger og/eller tips og nyttige råd i jobbsøkerprosessen. Ta gjerne med deg egen pc hvis du har.

Sted: Kantina ved Modum Rådhus. Adresse: Rådhusveien 1, 3370 Vikersund.

Datoer for Jobbkaffe frem til sommeren blir: 12 april, deretter  3 mai, 7.juni og 5.juli.

Tilbudet er åpent for alle innbyggere i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner.

 

 

 

Velkommen 😊


nav-norwegian-labour-and-welfare-logo-6B5873D1FD-seeklogo.com[1].png                                                                                                                             modumkommunelogo.jpg