Bestemmelsene i alkohollovgivningen må kjennes,  men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet.

Det må utpekes styrer og evt. stedfortreder som er ansvarlig for skjenkingen.

  • Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. 
    Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter. 
  • Søker må være en navngitt person, over 20 år.
     
  • Legg ved kopi av legitimasjon for styrer og evt. stedfortreder. Det er ikke krav om at det skal innhentes uttalelser fra politi og sosialtjenesten før bevillingen gis.
     
  • Det må foreligge en beskrivelse over hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Enkelte ganger må skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier, innleveres.

Dersom ambulerende skjenkebevilling ikke er innvilget, kan ikke arrangementet avholdes.
​Du finner søknadsskjema under Skjema