Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
 
Søknadsfrist er 3.november.
Kontaktperson Modum kommune: kommunalsjef kultur og fritid - Per Aimar Carlsen (peac@modum.kommune.no)
Se nettside for mer informasjon: