Modums nye frivilligstrategi skal være en plan for hvordan Modum kommune, frivillige lag, organisasjoner og kommunale tjenester sammen kan utvikle seg for å bli en av Norges beste kommuner på frivillighet. Vi håper du kan svare på seks spørsmål,  slik at vi i enda større grad får med folkets meninger og synspunkter.
Frist: 15. september

Du finner spørsmålene ved å trykke på denne lenken.

Tusen takk for hjelpen!