​Vannledningsnettet i Modum vil bli spylt fra natt til 6. mai og noen uker fremover. 
 

- To vaktlag på fire mann skal i løpet av nettene gjøre det som gjøres kan for at moingene skal få så rent og godt vann som mulig, sier Fatih Yakici, fagleder vann og avløp i Modum kommune.

En starter spylingen i Geithus, og beveger seg i første omgang mot Vikersund.
Abonnenter i hele kommunen KAN oppleve brunt vann eller uregelmessigheter når dette skjer, uansett hvor det spyles i kommunen.

Lokale varsler
- Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil i tillegg (til felles SMS) bli varslet når det spyles i deres område . Abonnenter som har registrert mobilen på jobben vil følgelig ikke motta melding, sier Yakici.
Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

Hva skal du gjøre? 
Mens spylingen pågår, fortrinnsvis på nettene, kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. 
Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. 
Prøv da å tappe kaldtvann, og la vannet renne inntil det blir klart.

Gode råd (når  du får beskjed om lokal spyling i ditt område) 
For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.
• Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne.
• Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
• Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
• Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
• Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.