Psykt normalt er Undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn utviklet i samarbeid mellom:Modum kommune og  Modum Bad, Undervisningsetaten, Søndre og Nordre Modum ungdomsskole, PPT, Helse- og sosialetaten, Skolehelsetjenesten og Modum Bads kurs- og  kompetansesenter (Kildehuset)

Fakta 

  • 4 skoletimer – fordelt på 4 uker
  • Én oppfølgingstime etter ca et halvt år
  • Én foreldresamling
  • Gjennomføres av 2 personer. (Helsesøster/psykolog/sosiallærer/miljøarbeider/lærer)
  • Kontaktlærer alltid tilstede
     

Tema for skoletimene
Time 1: «Jeg – og følelsene mine»
Time 2: «Jeg – og tankene mine»
Time 3: «Jeg – når jeg har trøbbel over tid»
Time 4: «Jeg – og mine verktøy»

Mer info kommer