Programmet for den Kulturelle spaserstokken i Modum for første halvår er nå klart.
I Modum er det fire ulike spillesteder;  Geithus bofellesskap, Modumheimen, Vikersund bo- og dagsenter og Frivilligsentralen.  
Vi har prøvd å legge opp til et variert program med forskjellige genre og utøvere. Noen er lokale, andre kommer litt lengre borte fra. Fellesnevneren er at de er profesjonelle utøvere, som liker å underholde.