Hvordan skape gode kollektivtilbud
Det var det store spørsmålet da 70 personer fra de to regionene Hadeland og Ringerike (som Modum er en del av), representanter fra tre fylker og totalt fire kollektivselskap nylig samlet seg til samferdselskonferanse på Ringerike.

Modum-ordfører Sunni Grøndahl Aamodt tok aktivt del i diskusjonen, og la blant annet trykk på viktigheten av å ta i bruk Randsfjordbanen som en del av kollektivløsningen Hønefoss-Hokksund, samt benytte kombinasjon tog og bestillingstransport som erstatning for et snaut busstilbud.

I løpet av konferansen ble flere former for kollektivløsninger løftet frem; blant annet å styrke tilbudet med flere ordinære avganger til haikeløsninger, samt fleksible billettløsninger mellom forskjellige typer kollektivtilbud.

Det ble også orientert om arbeidet med å re-etablere persontrafikken på strekningen Roa–Hønefoss–Hokksund. På skinner eksisterer det i dag ingen øst–vest-akse. Dermed ledes all togtrafikk gjennom Oslo – hvor skinnekapasiteten er sprengt. 
De to regionene samarbeider om dette prosjektet.

Foto: Siv Storløkken, Jevnaker kommune